Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 mei 2022 Nieuws

Aftrek van betaalde hypotheekrente na echtscheiding

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin de aftrek van betaalde hypotheekrente na echtscheiding in geschil is. Het gaat om een echtpaar dat in de loop van 2013 gescheiden is gaan wonen. De vrouw blijft wonen in de echtelijke woning die juridisch haar eigendom is. De man blijft ook nadat ze uit elkaar zijn gegaan de hypotheekrente voor die woning betalen en wil die betaalde rente in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting in box 1.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Hoge Raad oordeelt dat de man die rente niet kan aftrekken als hij geen mede-eigenaar van de woning is. Daarbij is verder van belang dat de man en de vrouw er niet voor hebben gekozen om in 2013 het hele jaar als fiscale partners te worden aangemerkt.

De wettelijke regeling

Hypotheekrente voor een woning is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1 als die woning een ‘eigen woning’ is. Daarvoor is onder meer vereist dat de woning het hoofdverblijf is van de belastingplichtige. Een andere eis is, kort gezegd, dat de belastingplichtige eigenaar of mede-eigenaar van de woning is.

Eigen woning

Voor situaties waarin de woning geen hoofdverblijf (‘eigen woning’) meer is kan in bepaalde gevallen toch aftrek van hypotheekrente worden genoten. Dat geldt bijvoorbeeld bij de zogenoemde echtscheidingsregeling, dat wil zeggen als twee fiscale partners samen in een huis woonden en een van hen die woning verlaat wegens echtscheiding of omdat ze duurzaam gescheiden gaan wonen. Voor die situaties kan de woning dan (ook) voor degene die de woning verlaat nog twee jaar als ‘eigen woning’ worden beschouwd, als zijn gewezen fiscale partner daarin blijft wonen.

Vrije verdeling aftrek

Samenwonende fiscale partners kunnen de aftrek voor de inkomstenbelasting van hypotheekrente voor hun eigen woning onderling vrij verdelen. Daarbij is niet van belang wie de eigenaar van de woning is. Evenmin is van belang wie die rente heeft betaald. Als twee fiscale partners in de loop van het jaar uit elkaar gaan en gescheiden gaan wonen, bestaat die vrije verdeling van de aftrek voor dat jaar alleen als zij er samen voor kiezen om nog voor het gehele kalenderjaar als fiscale partners te worden aangemerkt (het zogenoemde voljaarspartnerschap).

De zaak

De belastingplichtige in deze zaak (de man) was tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd met zijn (inmiddels) ex-echtgenote (de vrouw). De echtgenoten woonden in een woning die juridisch in eigendom toebehoorde aan de vrouw. De man had zich per 1 december 2013 uitgeschreven van het adres van die woning. De vrouw bleef op dat adres wonen.

Op de woning rustte een hypotheek. De man en de vrouw waren ieder volledig aansprakelijk voor de betaling van de hypotheekrente. De man heeft in 2013 de volledige hypotheekrente betaald. Hij heeft het betaalde bedrag in aftrek gebracht in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2013. De man en de vrouw hadden voor dat jaar niet gekozen voor voljaarspartnerschap. De Inspecteur heeft de aftrek van de hypotheekrente voor de maand december 2013 bij de man niet geaccepteerd. In geschil is of de Inspecteur voor die aftrek terecht als voorwaarde stelt dat de man voor een deel de eigendom van de woning heeft.

Het Hof had geoordeeld dat de man wel recht had op aftrek van de hypotheekrente en dat daarvoor niet van belang was of hij mede-eigenaar was van de woning.

Advies advocaat-generaal (AG)

De AG heeft de Hoge Raad geadviseerd aan te sluiten bij de tekst van de wet. Die bepaalt dat een belastingplichtige (ten minste) een deel van de eigendom (juridisch of economisch) van de woning moet bezitten om die woning voor hem als ‘eigen woning’ te kunnen beschouwen. Dat geldt volgens de AG dus ook bij toepassing van de echtscheidingsregeling.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in overeenstemming met het advies van de A-G. Dit betekent dat een belastingplichtige die vanwege een (voorgenomen) echtscheiding de echtelijke woning heeft verlaten terwijl zijn ex-partner daar is blijven wonen, geen recht heeft op aftrek van hypotheekrente voor die woning indien hij niet een deel van de eigendom van die woning bezit. Een uitzondering geldt alleen voor het jaar dat de partners uit elkaar zijn gegaan, als de belastingplichtige samen met de ex-partner heeft gekozen voor voljaarspartnerschap.

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof en verwijst de zaak naar een ander gerechtshof om opnieuw te worden behandeld. Dat andere gerechtshof moet onder meer nog de vraag beantwoorden of de man in 2013 economisch wel (mede)eigenaar was van de woning. Als dat het geval was, zou hij, net als bij juridische mede-eigendom, wel recht hebben op aftrek van de betaalde hypotheekrente.

 

Bron: Hoge Raad

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Pyrrusoverwinning huiseigenaar

Een huiseigenaar die na eerst door de rechtbank in het gelijk te zijn gesteld dat er sprake was van een economische levering, is op dit onderdeel ook in hoger beroep in het gelijk gesteld.

Terugkerende fiscale valkuil

In geschil is of eiser de volledig betaalde hypotheekrente in aftrek mag brengen. Belastingplichtige bleef alleen wonen in de voormalige echtelijke woning. Hij is voor 50% eigenaar, maar voerde 100% van de hypotheekrente op als aftrekpost, daar hij de volledige hypotheekrente betaalde.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.