Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 jun 2022 Nieuws

Opstalverzekering leegstand pand en meldingsplicht

In deze zaak gaat het om de vraag of verzekeraar zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de eigenaar geen recht heeft op vergoeding van de schade die als gevolg van de brand is ontstaan, doordat sprake is van kraken of doordat de eigenaar niet aan zijn meldplicht heeft voldaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Polisvoorwaarden

Vast staat dat op het polisblad van beide verzekeringen het bedrijfsgebouw verzekerd staat als ‘leegstaand’ en vast staat dat op beide verzekeringen de bijbehorende voorwaarden van toepassing zijn. Op grond van artikel 13.1 van de opstalverzekeringsvoorwaarden en op grond van artikel 11.2 van de milieuschadeverzekeringsvoorwaarden is verzekeringsnemer verplicht verzekeraar schriftelijk kennis te geven als er een wijziging van de bestemming van het gebouw plaatsvindt.

Meldingsplicht?

De vraag is of

1) verhuur aan een arbeidsmigrant,
2) een ontmantelde hennepkwekerij en
3) kraken,

op zichzelf onder de reikwijdte van een wijziging van de bestemming ‘leegstaand’ en daarmee tot een meldingsplicht leidt. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Elk van deze drie situaties zorgt voor een wijziging van de bestemming van een leegstaand pand, omdat op het moment dat er een arbeidsmigrant, een (ontmantelde) hennepkwekerij of krakers in een pand zitten, dat pand niet meer als leegstaand kan worden gecategoriseerd.

Reeds ontmantelde hennepkwekerij toch melden?

Onbetwist staat namelijk vast dat als was gemeld dat er een - reeds ontmantelde - hennepkwekerij zich in het leegstaande pand bevond, verzekeraar beide polissen geroyeerd zou hebben. Dus ook in het geval de hennepkwekerij op het moment van melden niet meer operationeel was, dan nog is het voor verzekeraar relevant om te weten dat er een hennepkwekerij was gevestigd in het pand. Er kleeft, zo heeft verzekeraar onbetwist gesteld, een na-risico aan het hebben bestaan van een hennepkwekerij. Dit heeft een aanzuigende werking van criminele types of andere onbevoegden waar verzekeraar niet mee geëngageerd wil worden en waardoor het risico op schade toeneemt.

Als de aanwezigheid van de (ontmantelde) hennepkwekerij dus gemeld was aan verzekeraar, zou dit tot gevolg hebben dat verzekeraar opnieuw een risicoschatting had gemaakt en de polissen had stopgezet. Dat er geen causaal verband bestaat tussen het bestaan van de hennepkwekerij en de oorzaak van de brand maakt in dit geval niet uit. Het causaal verband bestaat erin dat de verzekeringen bij melding van de (ontmantelde) hennepkwekerij waren stopgezet. Als gevolg daarvan zou de eigenaar ten tijde van de brand in november 2018 niet meer verzekerd zijn bij verzekeraar en kan hij dus geen aanspraak meer maken op dekking op grond van die verzekeringen. Het is daarom niet van belang of de brand door de hennepkwekerij is ontstaan of niet.

Beslissing

De conclusie is dat verzekeraar terecht uitkering van de schade aan de eigenaar mocht weigeren.
 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: informatieplicht bij verbouwing

Consumenten woonden vanwege de grootschalige verbouwing niet in de woning. De schade wordt door de verzekeraar vanwege de leegstand niet vergoed. Consumenten verwijten hun assurantieadviseur dat hij hen geen verzekering heeft geadviseerd die dekking bood en dat zij niet op de hoogte waren dat zij niet verzekerd waren bij langdurige leegstand.

Opstalverzekeringen en (tijdelijke) leegstand

Had de adviseur Consument erop moeten wijzen dat de woonhuisverzekering beperkte dekking zou bieden bij leegstand en mogelijk aanpassing behoefde?

Kifid: (onder)verhuur en leegstand woning melden bij verzekeraar

(Onder)verhuur en leegstand van een woning houden een risicoverzwaring in voor de verzekeraar van de in de woning aanwezige verzekerde inboedel en moeten op grond van de verzekeringsvoorwaarden aan de desbetreffende verzekeraar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen, worden gemeld. Verzekeringnemer heeft nagelaten dit te doen, stelt Kifid in haar uitspraak.

Woning in de verkoop en leegstand? Meld het bij de (opstal)verzekeraar.

Uit een uitspraak van Kifid blijkt weer het belang van het tijdig informeren van de verzekeraar (inboedel / opstal) en het wijzen van de verzekeringnemer op de beperkende verzekeringsvoorwaarden bij leegstand. In deze uitspraak wordt de verzekeraar door de consument aangesproken, maar in de praktijk kan de verzekeringsadviseur hier mogelijk (ook) op aangesproken worden, indien niet adequaat geadviseerd wordt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 jun 2022

Laatst gewijzigd

1 jun 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.