Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 jun 2022 Nieuws

Rechtsbijstand bij uithuisplaatsing kinderen

Gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen kosteloze rechtsbijstand krijgen in geval hun kinderen uithuisgeplaatst zijn en als zij te maken hebben met een procedure over gezagsbeëindiging.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op initiatief van de minister voor Rechtsbescherming hebben de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse orde van advocaten samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe rechtsbijstandsregeling vormgegeven. Deze treedt op 1 juni 2022 in werking en geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Kosteloze rechtsbijstand

De regeling is speciaal voor gedupeerde ouders in de herstelregeling kinderopvangtoeslag die te maken hebben met een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel en bij gezagsbeëindiging. Zij kunnen zich laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat op het terrein van het civiele jeugdrecht of het personen- en familierecht. Dat kan voor zaken gestart vanaf 1 januari 2022 of lopende zaken voor 1 januari 2022 waar nog juridische werkzaamheden voor moeten worden verricht.

In deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.

De regeling geldt bij:

  • Procedures over een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel. Daaronder wordt verstaan procedures omtrent een aanvraag voor een machtiging uithuisplaatsing, verlenging van de uithuisplaatsing en verzoeken tot verkorting of beëindiging van de uithuisplaatsing.
  • Procedures over gezagsbeëindiging. Daaronder wordt verstaan aanvraag tot beëindiging van het ouderlijk gezag en verzoeken om herstel van het ouderlijk gezag.
  • Procedures over de mate van omgang en/of contact tussen een ouder en een uithuisgeplaatst kind waarbij Jeugdbescherming/GI of de Raad voor de Kinderbescherming wederpartij zijn.
  • Procedures rondom het blokkaderecht van pleegouders.
  • Beroep en hoger beroep in voorgenoemde zaken.

De regeling geldt tot 31 december 2024 (conform de HKT-regeling). De datum van indiening van de aanvraag is leidend.

 

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 jun 2022

Laatst gewijzigd

3 jun 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.