Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 jun 2022 Nieuws

Verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

In het Coalitieakkoord 2021–2025 is een pakket aan maatregelen aangekondigd om het verplicht eigen risico slimmer en betaalbaarder te maken en de stapeling aan eigen bijdragen te monitoren en tegen te gaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Eén van deze maatregelen betreft het bevriezen van het verplicht eigen risico op € 385. Met voorliggend wetsvoorstel wordt het verplicht eigen risico daarom tot en met 2025 bevroren op € 385. Zonder dit wetsvoorstel zal vanaf 2023 de indexering van het verplicht eigen risico per 2023 weer plaatsvinden. In artikel 19 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is namelijk vastgelegd dat het verplicht eigen risico jaarlijks wordt geïndexeerd overeenkomstig het verschil in geraamde uitgaven voor de zorg en overige diensten tussen het kalenderjaar waarop het verplicht eigen risico betrekking zal hebben en vergelijkbare uitgaven voor het jaar voorafgaand aan dat kalenderjaar.

2025

In het coalitieakkoord wordt ook een slimmere vormgeving van het verplicht eigen risico aangekondigd. Het voornemen is om de systematiek van het eigen risico zo vorm te geven dat mensen niet in één keer het gehele verplichte eigen risico hoeven te betalen. Betaling van een bedrag per behandeling voorkomt dat mensen al na één behandeling het volledig verplicht eigen risico moeten betalen. Het streven is om deze maatregel per 2025 in te laten gaan. Dit beleid moet de komende tijd verder worden vormgegeven, in een wetsvoorstel worden opgenomen en, na aanname van dit wetsvoorstel, worden geïmplementeerd. Om te voorkomen dat het verplicht eigen risico stijgt in de jaren voorafgaand aan het wijzigen van de vormgeving en de zorgkosten stijgen voor mensen die zorg ontvangen, is voorliggend wetsvoorstel opgesteld.

Zonder bevriezing

Wanneer het verplicht eigen risico voor de jaren 2023 tot en met 2025 niet bevroren zou worden, zou het verplicht eigen risico de komende jaren naar verwachting fors stijgen tot ongeveer € 430 per volwassen verzekerde in 2025. Door het onderhavige wetsvoorstel wordt het verplicht eigen risico bevroren op een bedrag van € 385.


Bron: Tweede Kamer

Lees ook…

Eigen risico zorgverzekeringen 2022 ongewijzigd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de 'Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022'.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jun 2022

Laatst gewijzigd

17 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.