Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 jun 2022 Nieuws

Adviesrapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Nederland telt een groot aantal organisaties die bijdragen aan het algemeen nut, waarvan er zo’n 45.000 bij de Belastingdienst geregistreerd zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit zijn bijvoorbeeld organisaties als goede doelen, culturele instellingen, kerken en andere religieuze instellingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op verzoek van het vorige kabinet is door een commissie onderzocht welke veranderingen in de regels voor ANBI’s en het toezicht hierop ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen gedrag vertonen dat past bij algemeen gangbare waarden en normen.

De commissie vindt dat ANBI’s en giften van particulieren aan die ANBI’s van grote maatschappelijke waarde zijn. De overheid kan namelijk niet in haar eentje voor al het algemeen nut zorgen. Daarom zijn fiscale voorzieningen voor (giften aan) ANBI’s volgens de commissie nuttig. Ook vormen de fiscale voorzieningen voor giften aan ANBI’s een erkenning van de onafhankelijkheid van het particulier initiatief.

Tegelijkertijd geeft de commissie aan dat de doelen en activiteiten van ANBI’s in conflict kunnen komen met overheden en bedrijven. Bijvoorbeeld als de doelen in strijd zijn met overheidsbeleid of met wat maatschappelijk geaccepteerd is. Soms bewegen de activiteiten van ANBI’s niet snel genoeg mee met de maatschappelijke veranderingen, soms zijn ze hun tijd juist vooruit. Mede door de activiteiten van ANBI’s kunnen maatschappelijke waarden en de invulling van grondrechten door de tijd heen ook veranderen.

----------------------------

Multiplier bij fiscale partners

Vanaf 1 januari 2012 kent de Wet IB 2001 een multiplier voor de aftrek van giften (zowel periodieke als andere giften) aan culturele ANBI’s opgenomen in de inkomstenbelasting.  Giften aan een culturele ANBI mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden vermenigvuldigd met 1,25 waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. De maximale aftrek wordt derhalve behaald als een belastingplichtige een gift doet aan een culturele ANBI van € 5.000.

Per belastingplichtige

Bij de budgettaire raming en in de praktijk (dat wil zeggen: in het aangifteprogramma van de Belastingdienst en in de commerciële software voor het doen van aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen) is ervan uitgegaan dat, ingeval de belastingplichtige een fiscale partner heeft, het maximumbedrag van € 1.250 voor hen samen geldt. Op basis van de juridische analyse is echter geconcludeerd dat fiscale partners een verhoging van de culturele giften kunnen krijgen van maximaal € 2.500. Mogelijk omdat het slechts om weinig gevallen gaat waarin dit speelt en in de parlementaire geschiedenis niets over deze werkwijze wordt gezegd, is de juistheid van deze praktijk – naar mijn weten - nooit aan de orde gesteld, totdat daarover vragen zijn gesteld aan mijn voorganger. Uit de brede juridische analyse volgt dat op grond van de wettekst het maximumbedrag van € 1.250 per belastingplichtige (dus ook per fiscale partner) geldt en dat voor fiscale partners dus een gezamenlijk maximumbedrag van € 2.500 geldt.

Dit betekent dat op grond van de analyse belastingaanslagen in het verleden op een onjuist bedrag zijn vastgesteld. Op dit moment wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn voor lopende jaren en het verleden. Daarbij dient ook opgemerkt te worden dat het aangifteprogramma niet op korte termijn aangepast kan worden om rekening te houden met een gezamenlijk maximumbedrag van € 2.500 voor fiscale partners. Voor de ongeveer 1.500 belastingplichtigen per jaar die mogelijk in aanmerking kwamen voor een hogere giftenaftrek wordt daarom naar een passende en uitvoerbare oplossing gezocht.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jun 2022

Laatst gewijzigd

22 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.