Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 jun 2022 Nieuws

Wijziging van de Regeling reductie energiegebruik woningen

De Regeling reductie energiegebruik woningen heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan huurders of eigenaar-bewoners door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De specifieke uitkering kan door gemeenten onder andere worden ingezet voor het organiseren van activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten over energiebesparing, het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen, het energiezuinig inregelen of laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen of het uitvoeren van warmtescans die bewoners stimuleren energie te besparen. Eind 2020 is de regeling opengesteld en hebben gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen. Hierna zijn per beschikking van de minister specifieke uitkeringen toegekend voor activiteiten van gemeenten gericht op het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie, tochtstrips, ledlampen door huishoudens van koop- en huurwoningen en het geven van advies over verdere energiebesparing.

Oude einddatum

Vanwege de eerdere situatie rondom het COVID-19-virus, konden de gemeenten geen eenvoudige energiebesparende maatregelen aanbieden of het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen bij bewoners van koop- en huurwoningen. Verder werd bewoners verzocht om 1,5 meter afstand te houden, het reizen te beperken en geen groepsbijeenkomsten bij te wonen. Door deze maatregelen zijn gemeenten in de knel gekomen bij het tijdig organiseren en uitvoeren van de activiteiten waarvoor de specifieke uitkeringen zijn verstrekt, aangezien deze activiteiten moeten worden afgerond voor 31 juli 2022.

Nieuwe einddatum

Om deze reden is met deze regeling de uitvoeringstermijn van de maatregelen waarvoor specifieke uitkeringen zijn verstrekt verlengd tot en met 31 december 2022. Op grond van deze wijzigingsregeling hebben gemeenten daarom de ruimte om deze maatregelen alsnog uit te voeren tot en met 31 december 2022. De gevolgen van het verlengen van de afrondingstermijn voor de activiteiten is dat gemeenten extra tijd hebben om kleine energiebesparende maatregelen te nemen of adviesbijeenkomsten te organiseren. Dit draagt bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Geen herziene beschikkingen nodig

De regeling bevat overgangsrecht voor reeds afgegeven beschikkingen. Op grond hiervan moet de einddatum voor het uitvoeren van de activiteiten, die is opgenomen in de beschikking, gelezen worden als 31 december 2022. De bestaande beschikkingen aan individuele gemeenten hoeven niet afzonderlijk te worden aangepast; het overgangsrecht in deze wijzigingsregeling voorziet in de generieke verlenging van de termijn. Er wordt dan ook niet van gemeenten gevraagd om een aanvraag te doen voor de verlenging of aan te tonen dat de vertraging te wijten is aan het COVID-19-virus. Hiermee worden onnodige lasten voor gemeenten voorkomen.

 

Bron: Rijksoverheid


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 jun 2022

Laatst gewijzigd

27 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.