Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 jun 2022 Nieuws

Planning Box 3-stelsel

Staatssecretaris Van Rij informeerde de Tweede Kamer over de planning om in 2025 te komen tot een Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. Dit gaat over het belastingstelsel.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het tijdpad om te komen tot een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per 2025 is vóór het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 extern getoetst door CapGemini.

Hoop (herstel)wetgeving

Het eerdergenoemde arrest heeft voor de wetgever en de uitvoering geresulteerd in additionele werkzaamheden die doorlopen in de komende jaren. Hierbij gaat het om het rechtsherstel voor de jaren 2017-2020, het aanpassen van de systemen om in lijn van het arrest de aanslagen voor de jaren 2021-2022 te berekenen, de overbruggingswetgeving vanaf het jaar 2023 en diverse dekkingsmaatregelen per 2024 en 2025 naar aanleiding van de voorjaarsnota. Daarnaast is de wetgevingsplanning zoals vermeld in de contourennota ten opzichte van het door CapGemini gevalideerde tijdpad met een kwartaal gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat pas later gestart kan worden met de implementatie dan aangegeven in de oorspronkelijke planning.

Uitstel?

Dit alles heeft tot gevolg dat het onzeker is geworden of de gewenste inwerkingtreding per 2025 haalbaar is. Uit de Uitvoeringstoets, die de Belastingdienst na de uitwerking van de wetgeving begin 2023 opstelt, wordt definitief een uitspraak gedaan of de gewenste inwerkingtreding per 2025 haalbaar is, rekening houdend met onder andere de personele capaciteit en de beschikbare ruimte in de IV-portfolio’s van de Belastingdienst.

Werkelijk rendement

In een stelsel op basis van werkelijk rendement zijn meer gegevens nodig dan in het huidige forfaitaire stelsel. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van gegevens van ketenpartners zodat zoveel mogelijk gegevens vooraf in de aangifte ingevuld kunnen worden. Dit betekent dat nieuwe gegevensstromen moeten worden ingericht tussen ketenpartners en de Belastingdienst. Daarnaast verandert het tijdpad voor de gegevensaanlevering door ketenpartners en de volledigheids- en kwaliteitsanalyses daarvan door de Belastingdienst. In het huidige stelsel is namelijk alleen de waarde van het vermogen op 1 januari relevant dat in februari van het daaropvolgende kalenderjaar beschikbaar moet zijn. In het nieuwe stelsel zijn de gegevens over het gehele kalenderjaar relevant waardoor minder tijd is voor aanlevering van de gegevens en de validatie daarvan.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Feitelijke vragen contourennota box 3-heffing

Staatssecretaris Van Rij gaf antwoord op feitelijke vragen van de vaste commissie voor Financiën over de contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

27 jun 2022

Laatst gewijzigd

27 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.