Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 jun 2022 Nieuws

Kamerbrief over vervolg actieve provisietransparantie

Minister Kaag informeerde de Tweede Kamer over de route die zij wenst te volgen om vorm te geven aan actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ik (Kaag) vind het wenselijk dat er meer transparantie komt over provisies en dienstverlening voor consumenten bij schadeverzekeringen. Tegelijkertijd heb ik oog voor de zorgen die herhaaldelijk vanuit uw Kamer zijn geuit over het voorgehangen voorstel. Deze zorgen concentreerden zich op de uitvoerbaarheid van de opgenomen verplichting om voortaan het exacte nominale provisiebedrag per product actief transparant te maken, en daarnaast op een mogelijke verstoring van het gelijke speelveld tussen adviseurs en verzekeraars.

Actieve provisietransparantie

Het doel van actieve provisietransparantie is dat de consument zich bewust wordt van het feit dat provisie wordt betaald aan een adviseur en dat daar ook diensten van de adviseur tegenover staan. Op dit moment vragen consumenten nog nauwelijks naar de provisie die wordt betaald aan de adviseur en zijn consumenten vaak niet op de hoogte van de dienstverlening. Daarmee werkt de huidige, passieve provisietransparantie (transparantie op verzoek) onvoldoende.
Door actieve provisietransparantie in te voeren wordt beoogd dat de consument gaat vragen naar de diensten die de financieel adviseur uit die provisiekosten verricht.

Voor-/ tegen

Het voorstel om actieve provisietransparantie vorm te geven in exacte nominale bedragen werd gesteund door verzekeraars, de Consumentenbond en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar leidde tot forse kritiek van adviseurs. Ook vanuit uw Kamer leverde dit voorstel kritische reacties op, met name ten aanzien van mogelijke marktverstoring en de uitvoerbaarheid.

Het eerdere geconsulteerde voorstel met gemiddelde bedragen per productgroep kreeg kritiek van de AFM, de Consumentenbond en verzekeraars, omdat dit te weinig concreet was.

Oplossingsrichtingen?

Mijn voorganger heeft in reactie op het naar voren gebrachte commentaar een drietal oplossingsrichtingen geschetst, te weten:

  1. De actieve provisietransparantie blijft conform het voorgehangen ontwerpbesluit zien op exacte nominale bedragen per product.
  2. Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse typen producten.
  3. Er wordt overgegaan op gemiddelde nominale bedragen of procenten voor een beperkt aantal productgroepen, zoals voorheen in het geconsulteerde ontwerpbesluit was opgenomen.

En het is geworden...

Mijn voorkeur gaat uit naar optie 2 en ik ben dan ook voornemens hiervoor te kiezen.

Gehoord uw Kamer en gelet op de gesprekken met de betrokken partijen die mijn ministerie nadien heeft gevoerd, zal ik het voorstel aanpassen door de optie van exacte nominale bedragen te vervangen door de optie van fijnmazige gemiddelden en het aldus aangepaste ontwerpbesluit voor advies voorleggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Hiermee wordt naar mijn mening een meer evenwichtige, beter uitvoerbare vorm van provisietransparantie bereikt, waarbij het doel van actieve provisietransparantie onverkort geborgd zal zijn.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen provisietransparantie

Minister W.B. Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over het advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat ten grondslag ligt aan zijn brief over actieve provisietransparantie en het Besluit financiële markten 2021.

Onderliggende adviezen actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen

Minister W.B. Hoekstra heeft aan de Tweede Kamer het advies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de gelijktijdig door AFM aan mijn ministerie verstuurde onderliggende adviezen van of gespreksverslagen met de (branche)organisaties (Adfiz, OvFD, Keurmerk Objectief Vergelijken en Verbond van Verzekeraars) inzake de uitvoerbaarheid van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen toegezonden.

Kamerbrief uitvoerbaarheid actieve provisietransparantie

Minister Hoekstra informeerde de Tweede Kamer over de uitvoerbaarheid van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen. De minister deelt onder meer de uitkomsten van gesprekken van de Autoriteit Financiële Markten met bemiddelaars en adviseurs over een manier van invoering die zo praktisch mogelijk uitvoerbaar is.

Ontwerp Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee wijzigingen worden aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit financiële markten BES, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten. Zo wordt o.a. provisietransparantie schadeverzekeringen en 'digitaal advies' behandeld.

AFM pleit voor provisietransparantie schadeverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 jun 2022

Laatst gewijzigd

29 jun 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.