Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
1 jul 2022 Nieuws

Nnav wetsvoorstel ongewijzigd eigen risico zorgverzekering

Minister Kuipers gaf antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het eigen risico voor de zorgverzekering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De regering kiest er niet voor om het verplicht eigen risico af te schaffen, omdat het eigen risico belangrijk is voor het behouden van draagvlak voor solidariteit. Juist om het draagvlak voor die solidariteit te bewaren, vragen we ook wat extra aan de mensen die gebruik maken van de zorg. Ook andere grote voordelen van het eigen risico zouden verdwijnen. Als we minder of geen eigen risico betalen, zal er meer via de premie en belasting moeten worden betaald. Dat is niet alleen een kwestie van schuiven met de rekening, maar de rekening wordt ook nog eens hoger.

Zo kost het afschaffen van het verplicht eigen risico structureel jaarlijks zo’n 6 miljard euro. Het heeft namelijk tot gevolg dat de zorgkosten harder stijgen, omdat mensen zich minder bewust zullen zijn van de kosten. Bovendien kan het volledig verschuiven van de rekening de hoge mate van solidariteit in ons stelsel ook aantasten.

De effecten op de nominale premie en werkgeverslasten zijn bij het afschaffen van het eigen risico immers groot. De regering kiest er daarom voor om het verplicht eigen risico te behouden, maar in deze kabinetsperiode te maximeren op € 385 per jaar. Dat heeft tot gevolg dat de risicosolidariteit wordt vergroot, aangezien met name mensen die het eigen risico anders zouden volmaken een voordeel hebben van deze maatregel. Daarnaast ben ik voornemens om de systematiek van het eigen risico zo vorm te geven dat mensen niet in één keer het gehele verplichte eigen risico hoeven te betalen. Betaling van een bedrag per behandeling voorkomt dat mensen al na één behandeling het volledig verplicht eigen risico moeten betalen.

Betalingsproblemen (beperkten/ voorkomen)

De zorgverzekeraar kan een betalingsregeling aanbieden voor het betalen van de premie of het eigen risico. De vormgeving van die betalingsregeling verschilt per zorgverzekeraar. Daarnaast bestaan er diverse compensatieregelingen die ervoor moeten zorgen dat iedereen zijn zorgkosten kan betalen. Het gaat daarbij onder meer om landelijke regelingen zoals de zorgtoeslag, de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten en uitzonderingen op het eigen risico.

Op gemeentelijk niveau gaat het om het aanbieden van de gemeentepolis (een collectieve polis voor mensen met een laag inkomen of chronische ziekte of beperking), de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming voor mensen die vanwege een ziekte of beperking aannemelijke meerkosten hebben en de individuele bijzondere bijstand.

Waar het specifiek gaat om de betaalbaarheid van de premie voor de zorgverzekering is de zorgtoeslag het belangrijkste instrument, aangezien de zorgtoeslag mensen met een laag inkomen tot € 111 per maand (in 2022) voor éénpersoonshuishoudens en € 212 voor een tweepersoonshuishoudens compenseert voor de kosten van de nominale premie en het verplicht eigen risico.

 


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verplicht eigen risico voor de zorgverzekering

In het Coalitieakkoord 2021–2025 is een pakket aan maatregelen aangekondigd om het verplicht eigen risico slimmer en betaalbaarder te maken en de stapeling aan eigen bijdragen te monitoren en tegen te gaan.

Eigen risico zorgverzekeringen 2022 ongewijzigd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de 'Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022'.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 jul 2022

Laatst gewijzigd

1 jul 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.