Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 jul 2022 Nieuws

Consument claimt belastingvoordeel

Consumenten hebben een Kifid klacht ingediend tegen een hypotheekadviseur. De consumenten leggen hieraan het volgende ten grondslag. De adviseur heeft in het eerste gesprek aangegeven dat de consumenten een bedrag van € 5.000,- zouden terugkrijgen van de belastingdienst. Dit was voor de consumenten onder meer reden om de hypothecaire lening over te sluiten. Achteraf blijkt dat de consumenten geen recht hebben op de beloofde belastingteruggave. De adviseur heeft de consumenten hierover dus onjuist geïnformeerd en dient dit bedrag aan de consumenten te vergoeden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Geen rechten ontlenen

De adviseur erkent dat zij heeft aangegeven dat de consumenten naar verwachting recht hadden op een belastingteruggave van zo’n € 5.000,-. Daarbij stelt zij nooit een toezegging te hebben gedaan, omdat zij de precieze fiscale situatie van de consumenten niet kende. De handgeschreven notitie is opgesteld tijdens het eerste oriënterende gesprek en diende slechts als voorbeeld. Aan deze notitie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend, aldus de adviseur.

Tekortgeschoten

Hoewel het op zichzelf juist is dat de consumenten aan de handgeschreven notitie niet direct rechten kunnen ontlenen en deze ook niet als toezegging kwalificeert, ligt het wel op de weg van de adviseur om de consumenten duidelijke informatie te verstrekken over een mogelijke belastingteruggave.

De adviseur had dus in ieder geval duidelijk moeten maken aan de consumenten dat het slechts om een verwachting ging en dat zij niet kon beoordelen of de consumenten ook daadwerkelijk recht hadden op een belastingteruggave, omdat zij de fiscale situatie van de consumenten niet kende. Niet gesteld en ook niet gebleken is dat de adviseur de consumenten hierover duidelijk heeft geïnformeerd. Door dit na te laten heeft de adviseur verkeerde verwachtingen gewekt bij de consumenten. Dit had zij kunnen en moeten voorkomen door duidelijk naar de consumenten toe te communiceren dat zij onvoldoende informatie tot haar beschikking had om te kunnen beoordelen of de consumenten ook daadwerkelijk recht hadden op de genoemde belastingteruggave. Nu de adviseur dit niet heeft gedaan, is zij naar het oordeel van de commissie tekortgeschoten in de op haar rustende verplichting om de consumenten juist en volledig te informeren.

Daadwerkelijke schade?

Het voorgaande betekent echter niet dat de adviseur ook gehouden is om de door de consumenten gestelde schade te vergoeden. De commissie stelt voorop dat schade niet wordt berekend aan de hand van teleurgestelde verwachtingen.

Een rechtens toewijsbare schadevergoeding dient de schuldeiser (de consumenten) zoveel mogelijk in de toestand te brengen waarin zij zouden verkeren indien het schadeveroorzakende feit (de wanprestatie, de onrechtmatige daad) niet zou hebben plaatsgevonden. De consumenten hebben onvoldoende onderbouwd dat zij, uitgaande van deze maatstaf, schade hebben geleden. De consumenten hebben weliswaar gerekend op een belastingteruggave, maar ook indien de adviseur de consumenten erop had gewezen dat zij onvoldoende informatie had om te beoordelen of de consumenten daadwerkelijk recht hadden op deze belastingteruggave, hadden de consumenten geen recht gehad op die belastingteruggave. De consumenten zijn in die zin dan ook niet in een slechtere financiële positie komen te verkeren door de tekortkoming van de adviseur.

De beslissing

De commissie wijst de vordering van Consument af.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: fiscaal advies lijfrenteverzekering

Een consument heeft zijn adviseur fiscaal advies gevraagd over een direct ingaande lijfrente. Volgens de adviseur was geen inkomstenbelasting verschuldigd over de uitkeringen. Nadien bleek dat wel inkomstenbelasting verschuldigd was. Consument heeft vervolgens een klacht ingediend bij Kifid.

Tegenvallende belastingteruggave

Volgens de consument heeft de hypotheekadviseur van de bank tijdens een telefoongesprek onjuiste informatie verstrekt over het bedrag van de belastingteruggave voor de eenmalige kosten van de nieuwe financiering. De belastingteruggave blijkt lager dan verwacht en de consument vordert hiertoe een schadevergoeding van de bank.

Onvolledig oversluitadvies

Adviseur heeft Consument geadviseerd in verband met het intern oversluiten van de hypothecaire geldlening. Later is gebleken dat de geadviseerde situatie Consument in een nadelige positie brengt.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 jul 2022

Laatst gewijzigd

6 jul 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.