Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 jul 2022 Nieuws

Aanpassingen leegwaarderatio

De leegwaarderatio (De waarde van woningen in verhuurde staat) is een waarde die van belang is bij berekeningen omtrent WOZ-waarde en huurbescherming. Dit rapport actualiseert en evalueert de leegwaarderatio. Tevens worden voorgenomen aanpassingen benoemd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In deze brief (zie downloads) worden de conclusies uit het rapport gepresenteerd. Op grond hiervan is het kabinet voornemens de huidige leegwaarderatio te handhaven en de percentages te actualiseren en niet, zoals in het coalitieakkoord is aangekondigd, af te schaffen. Met een aanpassing in de tabel, afhankelijk van de hoogte van de geactualiseerde percentages, kan namelijk vrijwel hetzelfde worden bereikt als is beoogd met het afschaffen, namelijk dat de belastingheffing over het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk, zonder dat inbreuk wordt gedaan op het waarderingsprincipe van vermogensbestanddelen in box 3 of strijdigheid met het EVRM zou ontstaan. Daardoor heeft dit niet het juridische risico dat volledig afschaffen van de leegwaarderatio wel heeft. Met een actualisering van de ratio wordt bovendien de in het coalitieakkoord voorziene budgettaire opbrengst ook gerealiseerd.

Voorstel kabinet tot aanpassing van de leegwaarderatio

In de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord is opgenomen dat de leegwaarderatio zoals die wordt gehanteerd voor box 3 zal worden afgeschaft per 2023. Het afschaffen van de leegwaarderatio levert echter juridische risico’s op, omdat in dat geval wordt afgeweken van het uitgangspunt ‘waarde in het economische verkeer’ en ongelijke gevallen bestaande uit verhuurde en onverhuurde woningen gelijk worden behandeld. Het kabinet wenst die risico’s te ondervangen door de leegwaarderatio niet af te schaffen maar deze in lijn met het onderzoek zowel voor box 3 als voor de erf- en schenkbelasting te actualiseren.

Actualisatie van de tabel van de leegwaarderatio zal in de toekomst plaatsvinden als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld eens per 5 jaar.

Naast de actualisatie van de tabel zal de leegwaarderatio als volgt worden gewijzigd:

  • Tijdelijke contracten worden uitgesloten van toepassing van de leegwaarderatio. Voor situaties van verhuurders met huurders met tijdelijke contracten betekent dit in feite dat de leegwaarderatio voor deze woningen wordt afgeschaft.
  • Bij verhuur aan gelieerde partijen wordt uitgegaan van het hoogste percentage in de tabel van de leegwaarderatio. Op basis van het voor te stellen percentage bedraagt dat vanaf 1 januari 2023 100%. Voor verhuursituaties in gelieerde verhoudingen betekent dat eveneens dat de leegwaarderatio voor dit onderdeel wordt afgeschaft.

Om tijdelijke contracten uit te sluiten van toepassing van de leegwaarderatio zullen in het Belastingplan 2023 voorstellen worden gedaan om de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 te wijzigen. De overige hiervóór aangekondigde wijzigingen zullen worden opgenomen in de eindejaarsregeling 2022.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 jul 2022

Laatst gewijzigd

11 jul 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.