Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 jul 2022 Nieuws

Verhuisfaciliteit hypotheek niet vanzelfsprekend

De consument klaagt bij Kifid dat de bank discrimineert op basis van leeftijd omdat het voor hem en zijn partner met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet meer mogelijk is om eenzelfde hypothecaire geldlening bij de bank af te sluiten of mee te nemen op basis van de zogeheten verhuisfaciliteit. De bank heeft nooit vermeld dat zij vanaf pensioengerechtigde leeftijd niet meer uitgaat van inkomen uit werk en ook niet uitgaat van inkomen uit vermogen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wat staat er in de verhuisfaciliteit?

De commissie stelt voorop dat uit de formulering van de verhuisfaciliteit blijkt dat het gaat om het toepassen van de condities, zoals de hoogte van de rente voor de nog resterende rentevastperiode (voor wat betreft een bedrag van maximaal de afgeloste lening), op een bij de bank af te sluiten ‘nieuwe’ hypothecaire geldlening. De (nieuwe) geldlening moet daarbij voldoen aan de voorwaarden zoals de bank die op dat moment voor een geldlening stelt. Uit de voorwaarden van de bank volgt dus niet dat het ‘meenemen’ van de hypothecaire geldlening bij de aanschaf van een andere woning zondermeer mogelijk is. Dat de nieuwe hypothecaire financiering moet voldoen aan alle financieringsvoorwaarden volgt ook uit de door de consument aangehaalde vergelijkbare bepaling uit de hypotheekovereenkomst. Het (bijna) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd staat daarbij niet als uitzondering genoemd, maar dat gegeven kan wel meespelen bij de beoordeling van een nieuwe hypotheekaanvraag.

Vergelijkbare hypotheek niet (meer) haalbaar

Het is juist dat bij een eenmaal afgesloten (lopende) hypothecaire geldlening de bank niet (zonder aanleiding) tussentijds, of op enig moment gedurende de looptijd, hoeft te beoordelen of het krediet voor de geldlener op basis van zijn inkomen nog betaalbaar of verantwoord is. Bij een nieuwe geldlening (voor een andere woning) dient de bank een dergelijk beoordeling echter wel te maken. Het gaat dan om het afsluiten van een nieuw krediet, waarbij de bank als aanbieder van het krediet in het belang van de consument informatie dient in te winnen over zijn financiële positie en te beoordelen of, ter voorkoming van overkreditering van de consument, het aangaan van de overeenkomst verantwoord is.  Het kan daardoor zo zijn dat een nieuwe hypothecaire geldlening die vergelijkbaar is met de reeds lopende hypothecaire geldlening, op dat moment niet meer mogelijk is.

De beslissing

De commissie wijst de vordering van Consument af.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Informeer klant over meeneemregeling rentevoorwaarden hypotheek

Consumenten kopen een nieuwe woning aan en maken van de contractuele meeneemregeling gebruik. Door van de meeneemregeling gebruik te maken worden de rentevoorwaarden van de bestaande lening naar de nieuwe lening meegenomen.

Check voorwaarden oude hypotheek

Een Consument heeft vanwege de aankoop van een andere woning een hypotheekadvies ingewonnen. Op de oude woning ruste een hypotheek met aanvullende voorwaarden (meeneemregeling of boete bij vervroegde aflossing - ook bij verkoop).
De hypotheek voor de nieuwe woning is bij een andere geldverstrekker ondergebracht.

Kifid: meeneemregeling hypotheekrente niet altijd mogelijk

Ter beoordeling ligt de vraag voor of verplichtingen van de Bank uit de overeenkomst met Consument ook moeten worden nagekomen wanneer Consument zijn huidige woning verkoopt en een nieuwe woning koopt. Op dat moment wordt de oude hypothecaire geldlening afgelost en een nieuwe geldlening afgesloten. In de hypotheekakte is een meeneemregeling opgenomen, die Consument het recht geeft om bij aankoop van een nieuwe woning de rente voor de resterende rentevast periode mee te nemen naar een nieuw te sluiten soortgelijke geldlening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 jul 2022

Laatst gewijzigd

20 jul 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.