Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 aug 2022 Nieuws

Risico niet leeg opleveren voor rekening verkoper

Ten tijde van die onderhandelingen was het appartement in verhuurde staat. In een concept koopovereenkomst voor de verkoop van het appartement was opgenomen dat het appartement – op de huurovereenkomst met de huurder na – vrij van huur zou worden geleverd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Omdat koper het appartement vrij van huur wilde kopen, heeft [naam 1] de huurder van verkoper benaderd om te onderzoeken of deze bereid was de woning te verlaten. Vervolgens heeft de huurder na contact met [naam 3], makelaar en bekende van partijen, op 19 juli 2021 een beëindigingsovereenkomst ondertekend (hierna: de beëindigingsovereenkomst). In de beëindigingsovereenkomst is opgenomen dat de huurovereenkomst met verkoper per 1 oktober 2021 wordt beëindigd en de huurder tot die tijd geen huur zal betalen.

Huurder

De huurder is na het sluiten van de koopovereenkomst teruggekomen op de beëindigingsovereenkomst en heeft het appartement niet verlaten. Verkoper heeft het appartementsrecht niet op 4 oktober 2021 aan koper geleverd.

Ingebrekestelling

In een ingebrekestelling dient de schuldeiser de schuldenaar aan te manen om binnen een bepaalde termijn een gespecificeerde verbintenis alsnog na te komen. Anders dan verkoper meent, blijkt uit de ingebrekestelling voldoende dat zij wordt aangemaand tot nakoming van een gespecificeerde verbintenis. In de brief wordt de verplichting van verkoper om het appartement leeg en ontruimd te leveren immers expliciet benoemd.

Koper

In het licht van het voorgaande zijn geen omstandigheden komen vast te staan op grond waarvan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat koper de koopovereenkomst heeft ontbonden vanwege een tekortkoming van verkoper. Aangezien vast staat dat verkoper gehouden was op 4 oktober 2021 het appartementsrecht aan koper te leveren en dat zij die verplichting niet is nagekomen, brengt dit met zich dat de contractuele boete is verbeurd. Dit deel van de vordering wordt daarom toegewezen.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2022

Laatst gewijzigd

3 aug 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.