Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 aug 2022 Nieuws

Maar 1x subsidie warmtepomp uitbetalen

Verweerder (de minister van Economische zaken en Klimaat) heeft de aanvraag van de huiseigenaar afgewezen, omdat voor de door huiseigenaar aangeschafte warmtepomp al subsidie was verstrekt aan de installateur. Verweerder heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat aan de installateur subsidie is verleend en vastgesteld voor de warmtepomp van huiseigenaar.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Huiseigenaar heeft op 3 september 2020 een aanvraag ingediend voor een investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor een warmtepomp. Bij deze aanvraag heeft hij een factuur overgelegd van de door hem aangeschafte warmtepomp. Huiseigenaar heeft deze factuur betaald. De warmtepomp is geplaatst in huiseigenaares nieuwe koopwoning.

Deze koopwoning is onderdeel van een project met meerdere koopwoningen. Aan de kopers van de nieuwbouwwoningen in het project is de keuze gelaten om de warmtepomp te huren of te kopen. Huiseigenaar heeft ervoor gekozen om de warmtepomp te kopen. Hij heeft de warmtepomp gekocht van de installateur van de warmtepompen in de koopwoningen van het project. Volgens huiseigenaar is hij een van de weinigen geweest die voor koop heeft gekozen en zou de installateur er bij de subsidie-aanvraag vanuit gegaan kunnen zijn dat alle huizenkopers in het project de warmtepomp hebben gehuurd. Huiseigenaar heeft geen afstandsverklaring voor de subsidie ondertekend.

Subsidie uitbetaald aan installateur

Huiseigenaar is het er niet mee eens dat de subsidie aan de installateur is gegeven en niet aan hem, omdat hij degene is geweest die de investering heeft gedaan en de warmtepomp heeft betaald. Huiseigenaar stelt aan alle subsidievoorwaarden te voldoen. Het kan volgens huiseigenaar niet de bedoeling van de regeling zijn dat de subsidie wordt verleend aan de installateur, omdat die slechts een doorgeefluik is en niet voor de warmtepomp heeft betaald.

Huiseigenaar stelt dat verweerder had moeten controleren of de subsidie is aangevraagd door de daadwerkelijke koper en betaler van de warmtepomp en zich ervan had moeten vergewissen of er afstandsverklaringen waren. Huiseigenaar verwerpt de suggestie van verweerder dat hij zelf maar moet proberen om de subsidie bij de installateur terug te halen.

Afwijzing

Verweerder heeft de subsidie-aanvraag van appellant afgewezen op grond van artikel 4.5.12, eerste lid, aanhef onder d, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Hierin was bepaald dat verweerder afwijzend beslist op een aanvraag als voor dezelfde installatie voor de productie van duurzame energie reeds subsidie is verstrekt.

Beslissing

De huiseigenaar wordt in het ongelijk gesteld.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Fintool: Moraal van de uitspraak: check bij installateur/ verkoper afspraken rondom subsidie.

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Dien subsidieaanvraag warmtepomp tijdig in

Op 19 oktober 2020 heeft appellante subsidie aangevraagd voor een warmtepomp. Verweerder heeft de aanvraag afgewezen. Omdat in de aanvraag is vermeld dat de warmtepomp op 10 april 2020 is geïnstalleerd, had de aanvraag uiterlijk 10 oktober 2020 moeten zijn ingediend. De aanvraag van appellante is te laat ingediend en daarom moet verweerder die aanvraag afwijzen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2022

Laatst gewijzigd

3 aug 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.