Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 aug 2022 Nieuws

Casco appartementen en (geen) Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Een huiseigenaar heeft op 9 juli 2020 subsidie aangevraagd bij verweerder op grond van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De subsidie is aangevraagd voor het bekostigen van de aangebrachte energiebesparende maatregelen in eisers woning aan [adres] te [woonplaats], zoals gevelisolatie en dakisolatie, voor in totaal een bedrag van € 5.126,-.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De huiseigenaar heeft de koopovereenkomst van zijn woning op 9 november 2019 getekend. De woning betreft een appartement in een voormalig schoolgebouw, dat in 2015 een woonfunctie heeft gekregen. In 2017 is het gebouw door de toenmalige eigenaren verbouwd en gesplitst in vijf casco appartementen op basis van een omgevingsvergunning. De appartementen kregen met de splitsing in ieder geval een eigen toilet, een eigen ingang en eigen nutsvoorzieningen. Na de aankoop was het aan de nieuwe eigenaren om de cascowoningen af te maken.

Afwijzing

RVO heeft de subsidieaanvraag van eiser afgewezen. In het bestreden besluit is onder meer toegelicht dat, om voor subsidieverlening op grond van de SEEH in aanmerking te komen, sprake moet zijn van een bestaande gebouwde onroerende zaak die al een (zelfstandige) woongelegenheid vormt (artikel 1 en 2 van de SEEH). Bij schoolgebouwen die nog verbouwd moet worden naar een woongelegenheid of nog niet in gebruik zijn geweest als woning, is daar volgens verweerder geen sprake van.

...

Dat de woning in de gemeentelijke basisregistratie (BAG) een woonfunctie had, maakt dit niet anders.

Wettelijk kader

De definitie van ‘woning’ is opgenomen in artikel 1, eerste lid, van de SEEH:
Woning: bestaande gebouwde onroerende zaak, die een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, niet zijnde een woonwagen of een woonboot, dan wel een bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in voornoemde basisregistratie met een woonfunctie is geregistreerd”;

Het begrip ‘woning’ is aangepast in de SEEH van 2019 (die op deze zaak van toepassing is) ten opzichte van de versie van 2016. In de toelichting van de SEEH in 2019 is daarover het volgende opgenomen:

“Het begrip “woning” is nader geduid, omdat dit regelmatig tot onduidelijkheden leidde. Het moet gaan om een bestaande woning. Het transformeren van een school-, kerk, of utiliteitsgebouw of ander gebouw naar een of meerdere woningen komt niet in aanmerking voor subsidie op grond van deze regeling.

Beoordeling rechtbank

...
Het is echter niet zo dat eiser een bestaande woning heeft gekocht die op die manier werd gebruikt. Het betrof een casco appartement dat nog afgemaakt moest worden om deze als woning te kunnen betrekken. Dat blijkt ook uit het feit dat eiser de eerste bewoner is van de woning aan de [adres].
...
Pas nadat eiser de woning had gekocht en gerenoveerd, vormde de ruimte een zelfstandige woongelegenheid die eiser op die manier is gaan gebruiken.


Beslissing

De vordering van de huiseigenaar wordt afgewezen.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingsregeling SEEH (internetconsultatie)

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt gewijzigd door een nieuwe subsidiecategorie toe te voegen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 aug 2022

Laatst gewijzigd

5 aug 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.