Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 aug 2022 Nieuws

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid na 16 jaar eindelijk in zicht

Partijen hebben bij het afsluiten van de hypothecaire geldlening in 2003 noch bij het verbreken van de relatie in 2005 afspraken met elkaar gemaakt over de gevolgen van het verbreken van hun relatie in combinatie met het gegeven dat de woning eigendom van de man was (en zou blijven), maar de vrouw mede aansprakelijk was voor de op die woning rustende hypothecaire geldlening.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hun onderlinge rechtsverhouding als hoofdelijk schuldenaren wordt dan ook niet beheerst door contractuele afspraken, maar enkel door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:8 in samenhang met artikel 6:2 BW).

Op grond van deze artikelen zijn partijen (als hoofdelijk schuldenaren) verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Dit betekent dat de redelijkheid en billijkheid bijkomende rechten en verplichtingen kunnen meebrengen die niet direct uit de wet voortvloeien. In het onderhavige geval kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat de man gedwongen wordt om zijn woning te verkopen. In dat kader moet een belangenafweging plaatsvinden.

Dwaling

Het belang van de vrouw is dat zij niet langer aansprakelijk zal zijn voor de op de woning van de man rustende hypothecaire geldlening. De vrouw heeft in 2003 een financieel risico genomen door de geldlening aan te gaan, maar dit heeft zij gedaan nadat de man haar heeft voorgehouden dat partijen samen eigenaar zouden worden van de woning, wat niet het geval bleek. De man heeft dit niet weersproken. De relatie is in 2005 verbroken: partijen zijn inmiddels dus al ruim 16 jaar uit elkaar. Al die tijd is de vrouw hoofdelijk aansprakelijk gebleven voor de hypotheek op de woning van de man, terwijl zij geen (mede)eigenaar van de woning is en ook niet het gebruiksgenot heeft gehad. Dat de vrouw in 2008 heeft getekend voor een nieuwe rentevaste periode doet niet ter zake, omdat het al dan niet tekenen daarvoor geen gevolgen had voor haar aansprakelijkheid. Bovendien heeft de man niet weersproken dat hij de vrouw toen heeft voorgehouden dat zij maar voor maximaal drie maanden aansprakelijk zou blijven, omdat hij bezig was de hypotheek op zijn naam te krijgen.

Eigen plannen koopwoning

Tot slot is de vrouw op dit moment nog steeds niet in staat om met haar huidige partner, met wie zij al zeven jaar een relatie heeft, een nieuwe woning te kopen, omdat haar financieringsmogelijkheden beperkt worden door haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek op de woning van de man.

Beslissing

De rechtbank bepaalt dat de man zich gedurende drie maanden, te rekenen vanaf de datum van betekening van dit vonnis, moet inspannen om bij de huidige geldverstrekker dan wel een andere hypotheekverstrekker te bewerkstelligen dat de vrouw wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gezamenlijke hypotheekschuld van partijen.
Tevens geldt een dwangsom van €250 per dag dat hij niet aan de onder paragraaf 5.2 uitgesproken veroordeling voldoet tot maximaal €50.000.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Geen ontslag hoofdelijke aansprakelijk, niet zonder risco

Voormalige echtelieden zijn in 2008 gescheiden. Beide partners waren hoofdelijk aansprakelijk. In rechte is vastgesteld dat de ex-partner de maandelijkse hypotheekverplichtingen zou voldoen. In 2010 en 2013 zijn betalingsachterstanden ontstaan.

Maak goede afspraken omtrent ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Consument heeft een verzoek ingediend om uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de geldlening te worden ontslagen. De ex-partner van consument weigert medewerking.

Belang van een goed opgesteld samenlevingscontract

In een kort geding eiste een ex-partner de medewerking van de ex-vrouw tot het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-man. Partijen hebben in op 29 december 2011 een samenlevingsovereenkomst gesloten.

Overname aandeel woning ex-partner goed vastleggen

De rechtbank heeft een uitspraak gedaan over de vraag welke waarde van toepassing is bij het regelen van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en toebedelen van de woning aan de achterblijvende ex-partner (koper aandeel woning ex-partner).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 aug 2022

Laatst gewijzigd

5 aug 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.