Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 aug 2022 Nieuws

Kopen woning waar nog huurder in zit niet zonder risico

[A] woont sinds 2012 in de woning van [C] . Toen [C] in 2021 overleed, is er een hypotheekachterstand ontstaan en heeft de bank de woning via een executieveiling verkocht aan [B] . [B] wil dat [A] de woning verlaat.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

[A] stelt dat hij een huurovereenkomst heeft gesloten met [C] en dat hij zich met recht en titel in de woning bevindt. Hij vordert daarom schorsing van de tenuitvoerlegging van het exploot waarin bevel is gedaan tot ontruiming.

Huurbeding

Partijen zijn het erover eens dat in de hypotheekakte tussen de bank en [C] een huurbeding is opgenomen waarin staat dat [C] de woning niet zonder toestemming van de bank mag verhuren.

Verlof

Naar het (voorlopige) oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van een huurovereenkomst tussen [A] en [C] . A] heeft niet ingestemd met vernietiging van de huurovereenkomst en de huurovereenkomst is tot stand gekomen vóór de bekendmaking van de executoriale verkoop. Dit betekent dat verlof is vereist om een beroep te kunnen doen op het huurbeding.

Dit verlof is niet vereist als de huurder schriftelijk heeft ingestemd met de vernietiging van de huurovereenkomst of als de huurovereenkomst tot stand is gekomen na bekendmaking van de executoriale verkoop. Dit staat in artikel 3:264 lid 5 BW.

(Zorg voor overdracht bevoegdheid bij koop)

Op grond van artikel 3:264 lid 1 BW kan dit huurbeding ook tegen de huurder worden ingeroepen. Dat kan niet alleen door de hypotheekhouder (in dit geval de bank), maar na verkoop van de woning ook door de koper (in dit geval [B] ). De koper kan alleen een beroep op het huurbeding doen als de bevoegdheid daartoe op het moment van de verkoop nog aan de hypotheekhouder toekwam en als uit de verkoopvoorwaarden blijkt dat de uitoefening van de bevoegdheid aan de koper is overgelaten.

De voorzieningenrechter overweegt dat indien een beroep op een huurbeding ertoe leidt dat een huurder een woonruimte moet ontruimen, het huurbeding slechts kan worden ingeroepen nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank daar op verzoek van de hypotheekhouder verlof toe heeft verleend.

Uit het vonnis van de rechtbank Overijssel van 19 april 2022 blijkt dat de bank er bewust voor heeft gekozen (..) om geen verlof te vragen en de woning in verhuurde staat te verkopen.

[B] erkent dat de bank geen verlof heeft verzocht. Hij kan daarom geen beroep op het huurbeding doen.

Beslissing

Nu er geen verlof is verleend, kan [B] zich niet op het huurbeding beroepen.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.