Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 aug 2022 Nieuws

Nietig opeisingsbeding

Een kredietverstrekker heeft een lening opgeëist als gevolg van een betalingsachterstand door consument. Volgens de kredietverstrekker zijn de geldleners ernstig in gebreke gebleven met betaling van de maandelijkse termijnen (tenminste één of meer termijnbedragen meer dan twee maanden per afzonderlijk termijnbedrag achterstallig) en zijn na aanmaning/ingebrekestelling niet tot betaling overgegaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

BW

Op de kredietovereenkomst is titel 2A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, aangezien het een consumentenkredietovereenkomst betreft die op of na 1 januari 2017 tot stand is gekomen en die niet van het toepassingsgebied van deze titel is uitgesloten. Artikel 7:77 BW bepaalt het volgende:

1. Niet zijn toegelaten bedingen waarbij:
a. (…)
b. (…)
c. vervroegde opeisbaarheid van het door de consument verschuldigde wordt bedongen, anders dan voor het geval dat:
1° de consument, die ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, (…)”

Overweging rechter

Op grond van dit artikel kan in geval van wanbetaling enkel rechtsgeldig door de kredietgever worden bedongen dat het uitstaande saldo bij een kredietovereenkomst als hier aan de orde ineens kan worden opgeëist indien de kredietnemer, die gedurende ten minste twee maanden achterstallig is in de betaling van een vervallen termijnbedrag, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen.

Onbetaald of achterstallig

De kantonrechter constateert dat in artikel 6 en 8 van de door kredietverstrekker overgelegde voorwaarden ten onrechte wordt aangehaakt bij het aantal termijnen dat niet is betaald, terwijl art. 7:77 BW voor een toelaatbare vervroegde opeisbaarheid aanhaakt bij het aantal maanden dat de kredietnemer achterstallig is in de betaling van een vervallen termijn.

Nietig

Dat betekent dat in dit geval, waar in maandelijkse termijnen moet worden afgelost, de kredietnemer volgens het overeengekomen opeisingsbeding achterstallig kan zijn in de betaling van twee vervallen termijnbedragen zonder - conform art. 7:77 lid 1 aanhef en onder c sub 1 BW - twee maanden achterstallig te zijn in de betaling van een vervallen termijnbedrag. Een opeisingsbeding zoals door kredietverstrekker gehanteerd is, is te ruim en op grond van art. 7:77 aanhef en onder c sub 1 BW nietig.

Vordering

Uit het voorgaande volgt dat de vordering, die is gegrond op het nietige opeisingsbeding, niet kan worden toegewezen. Opeising zonder geldig opeisingsbeding, zoals hier aan de orde, is namelijk niet mogelijk. Het is wel mogelijk nakoming van de kredietovereenkomst te vorderen of de kredietovereenkomst te beëindigen door een ontbindingsvordering in te stellen op de voet van art. 7:82 BW, maar zo’n grondslag voor de vordering is door kredietverstrekker niet gesteld en is ook niet gebleken.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kredietverstrekker geen recht op rentevergoeding

De rechter stelt dat in een kredietovereenkomst eenzijdige rentewijzigingsbedingen niet transparant en oneerlijk zijn. De geldlener had in 2006 een tweetal kredieten afgesloten, welke door geldlener in 2019/2020 zijn afgelost.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 aug 2022

Laatst gewijzigd

22 aug 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.