Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 okt 2022 Nieuws

Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel wijziging de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enkele andere wetten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het voorstel voorziet in het realiseren van de uitbreiding van het op basis van de Wet waardeoverdracht klein pensioen al bestaande recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen dat is ontstaan door einde deelneming. De uitbreiding betreft kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan einde deelneming.

Tevens maakt dit wetsvoorstel voor kleine pensioenen, die zijn ontstaan om andere reden dan einde deelneming, afkoop mogelijk bij pensioeningang en tussentijds, indien waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.

Ook wordt voorzien in het geven van een recht aan pensioenuitvoerders om kleine nettopensioenen af te kopen en in de mogelijkheid voor aanbieders tot het afkopen van een kleine nettolijfrente.

 

Bron: Eerste Kamer

11/10/2022 toevoeging publicatie Staatsblad

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wetsvoorstel regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein (netto)pensioen en nettolijfrente aangenomen door Tweede Kamer

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en een aantal andere wetten. Na inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen bleken er in de praktijk twee knelpunten.

Wetsvoorstel regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein (netto)pensioen en nettolijfrente

Voorliggend wetsvoorstel voorziet in het realiseren van de aangekondigde uitbreiding van het recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen.

Regeling waardeoverdracht en afkoop klein netto pensioen en nettolijfrente

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente.

Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 sep 2022

Laatst gewijzigd

12 okt 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.