Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 okt 2022 Nieuws

Besluit wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023

Besluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023 vanwege een bijzondere verhoging van 8,05% en de halfjaarlijkse indexatie en tot wijziging van het Besluit inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als onderdeel van een breder koopkrachtpakket heeft het kabinet in de augustusbesluitvorming besloten het minimumloon al vanaf 1 januari 2023 in één keer met in totaal 10,15 procent te verhogen. De aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen stijgen mee met deze verhoging. Deze uitzonderlijke stap biedt op korte termijn en structureel meer financiële ruimte en een betere uitgangspositie aan mensen met een uitkering en werknemers aan de basis van het loongebouw.

De verhoging van het minimumloon bestaat allereerst uit een bijzondere verhoging met 8,05 procent per 1 januari 2023. Vanwege de uitzonderlijke economische situatie heeft het kabinet besloten om de aanvankelijke stappen van in totaal 7,5 procent in 2024 en 2025 te versnellen en te vergroten. Het is hiermee voor het eerst sinds de invoering van het minimumloon in 1969 dat een bijzondere verhoging wordt doorgevoerd.

Indexatie

Daarnaast wordt het minimumloon halfjaarlijks regulier geïndexeerd. Ditmaal komt de indexatie uit op 1,934 procent per 1 januari 2023. Deze indexatie geldt na toepassing van de bijzondere verhoging, waarmee de totale minimumloonsverhoging op 10,15 procent uitkomt per 1 januari 2023.

In overeenstemming met artikel 14, vijftiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden bij samenloop van bijzondere verhoging en reguliere indexatie de gewijzigde minimumloonbedragen in één algemene maatregel van bestuurd (AMvB) vastgesteld. Dit wijkt af van een reguliere halfjaarlijkse indexatie waarbij de gewijzigde minimumloonbedragen in een ministeriële regeling worden vastgesteld. Een AMvB biedt daarbij de mogelijkheid om de verhoging op korte termijn door te voeren.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Aanpassing inkomensondersteuning AOW-ers

Minister C.E.G. Gennip stuurde de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot vaststelling van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023 toe. Dit vanwege een bijzondere verhoging van 2,5% en de halfjaarlijkse indexatie en tot wijziging van het Besluit inkomensondersteuning AOW-ers teneinde de inkomensondersteuning te verlagen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 okt 2022

Laatst gewijzigd

12 okt 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.