Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 okt 2022 Nieuws

3e nota van wijziging bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

De 3e nota van wijziging bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen is gepubliceerd. In deze derde nota van wijziging zijn nadere kaders gesteld voor een evenwichtige transitie en zijn wijzigingen opgenomen voor werkenden zonder pensioenopbouw. Verder is het voorstel aangepast aan de latere inwerkingtreding. Daarvoor zijn ook een aantal fiscale bepalingen aangepast. Daarnaast zijn enkele bepalingen die zien op nabestaandenpensioen aangepast en is een aantal technische en redactionele wijzigingen doorgevoerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Evenwichtige transitie

In deze derde nota van wijziging zijn nadere kaders gesteld aan een evenwichtige transitie. Dit betreft vier onderdelen:

1) voorwaarden aan de vermogenstoedeling bij invaren;

2) het aanwijzen van de standaardmethode als default invaarmethode;

3) de verplichting ook de verwachte pensioenuitkering in verschillende scenario’s inzichtelijk te maken en

4) een vangnetprocedure.

Werknemers zonder pensioenopbouw

Een aantal maatregelen die worden voorgesteld in de nota van wijziging richt zich op het vergroten van de bewustwording van werknemers indien er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Zo is het van belang dat werknemers die (nog) geen pensioen opbouwen hierover periodiek geïnformeerd worden. De Stichting van de Arbeid heeft geadviseerd om het periodiek verstrekken van informatie over de afwezigheid van een pensioenregeling wettelijk te verankeren. In deze nota van wijziging wordt voorgesteld om werkgevers te verplichten een melding op de loonstrook op te nemen indien er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd én om een melding te tonen als op het moment dat iemand inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Deze melding wordt ook gegeven op het moment dat degene die inlogt in het verleden wel ouderdomspensioen heeft opgebouwd in de tweede pijler.

Om de vrijwillige voortzettingsmogelijkheid voor zelfstandigen te verbeteren, wordt voorgesteld de maximale duur te verlengen van tien naar vijftien jaar. Deze verlengde maximale duur is geldig voor de duur van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, op basis van het wetsvoorstel toekomst pensioenen, voor de zelfstandigen die vóór de inwerkintreding van het wetsvoorstel gebruik maken van vrijwillige voortzetting. Daarbij is enige uitloop in verband met de aanvraagtermijn voor de vrijwillige voortzetting. Op basis van de ervaringen met deze voortzettingsmogelijkheid, de experimenteerregeling op grond van artikel 150a van de Pensioenwet, waarbij zelfstandigen kunnen pensioensparen in de tweede pijler, en het advies van de Stichting van de Arbeid over het stimuleren van pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler, wordt tijdens de transitie bezien hoe pensioenopbouw door zelfstandigen na de transitie structureel beter kan worden gestimuleerd.
Tevens wordt voorgesteld de periode waarin door de zelfstandigen verzocht kan worden om de pensioenregeling, vrijwillig voort te zetten, te verlengen van negen maanden naar maximaal drie jaar, daarbij rekening houdend met de doelgroep en uitvoeringstechnische haalbaarheid van een verlengde aanmeldperiode. Voor zelfstandigen kan het niet altijd haalbaar zijn om al in het begin van het ondernemerschap de kosten voor pensioenopbouw te dragen. Door het verlengen van de aanvraagperiode krijgt een zelfstandige de tijd om de onderneming op te starten om daarna de pensioenregeling voort te zetten. Het is aan de partijen die de pensioenovereenkomst overeenkomen en de pensioenuitvoerder van de pensioenregeling om een langere periode dan negen maanden te kiezen maar maximaal drie jaar.
Met deze twee voorstellen wordt via de vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling de pensioenopbouw door zelfstandigen gestimuleerd.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 okt 2022

Laatst gewijzigd

24 okt 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.