Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 nov 2022 Nieuws

Diverse Kamervragen rondom DUO schuld

Robbert Dijkgraaf gaf antwoord op de feitelijke Kamervragen over de ontwerpbegroting aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag 235    Wordt er voor het aangaan van een hypotheek gewerkt met een historische of actuele studieschuld?

Bij het aangaan van een hypotheek wordt gekeken naar de mogelijke andere financiële verplichtingen die de aanvrager heeft, waaronder ook een studieschuld. Deze verplichtingen wegen mee bij de bepaling van het maximale hypotheekbedrag. Voor studieschulden gelden vanwege de sociale voorwaarden andere voorwaarden dan andere leningen, zoals consumptief krediet. Hierdoor weegt een studieschuld minder zwaar mee voor de hypotheek dan andere leningen. Op dit moment worden de vaste maandelijkse lasten voor een studieschuld geschat door de oorspronkelijke studieschuld te vermenigvuldigen met een wegingsfactor. Deze berekeningswijze biedt een reële inschatting van de vaste maandelijkse lasten voor een studieschuld in iedere fase van het aflossingstraject, aangezien het annuïtaire karakter bepaalt dat deze maandelijkse lasten niet aflopen. Dit maandbedrag wordt in mindering gebracht op de maximaal verantwoorde hypotheeklasten per maand. In het Coalitieakkoord staat dat voor starters de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. Hierover zal de Kamer nader geïnformeerd worden in de brief over de leennormen voor 2023.

Vraag 241    Bent u voornemens om, indien de rente op studieleningen stijgt, een studielening ook zwaarder mee te laten wegen bij hypotheekverstrekking?

De rente op een studielening is een van de variabelen die van invloed zijn op de lasten van een studieschuld. Daarom wordt de wegingsfactor op basis van het rentepercentage bepaald. Bij een hoger rentepercentage geldt een hogere wegingsfactor (Artikel 3a Tijdelijke regeling hypothecair krediet). Wanneer de rente op studieschulden stijgt naar een percentage boven de 1 procent, zal de wegingsfactor iets toenemen.  

Vraag 242    Ziet u mogelijkheden om een studielening niet meer te laten meetellen bij hypotheekverstrekking? Zo nee, wat zijn hiertegen de bezwaren? Zijn er mogelijkheden om deze bezwaren te mitigeren?

Een studieschuld wordt, net als andere financiële verplichtingen zoals een consumptieve lening, meegewogen bij het verstrekken van een hypotheek om te voorkomen dat een consument een lening aan kan gaan die met zijn financiële situatie (op termijn) problematisch kan worden. Het is niet verantwoord voor consumenten om de studieschuld niet mee te tellen bij het verstrekken van een hypotheek. In het Coalitieakkoord staat wel dat voor starters de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek. Hierover zal uw Kamer nader geïnformeerd worden in de brief over de leennormen in 2023.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2023

In de bijlage zijn de inkomenstabellen met bijbehorende financieringslastpercentages opgenomen. De financieringslastpercentages dalen voor alle inkomens vanwege de hoge inflatie in 2022.

Leennormen 2023

De meeste huishoudens kunnen volgend jaar iets meer lenen, indien rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijgingen (..). Vanaf volgend jaar telt voor tweeverdieners het tweede inkomen volledig mee bij het bepalen van de maximale leenruimte.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 nov 2022

Laatst gewijzigd

18 nov 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.