Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 nov 2022 Nieuws

Gebouwgebonden financiering

De verwachting is dat gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor bepaalde groepen woningeigenaren drempels kunnen wegnemen om de woning te verduurzamen, bijvoorbeeld voor mensen die binnen een paar jaar verwachten te verhuizen, die de terugverdientijd van de investering in verduurzaming te lang vinden of voor mensen die niet meer willen investeren wegens hoge leeftijd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het uitgangspunt van gebouwgebonden financiering is dat deze gekoppeld is aan de woning in plaats van de persoon. Dit betekent ten eerste dat de betalingsverplichtingen bij verkoop in principe overgaan op de volgende eigenaar. Daarnaast is de gedachte dat de maandelijkse financieringslast is gekoppeld aan en wordt betaald uit de verwachte besparing op de energierekening.

Oplossingsrichting

Het kabinet heeft het voornemen een wetsvoorstel uit te werken dat een robuuste juridische basis geeft voor gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten. De basis voor het wetsvoorstel is artikel 1:20, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht. Dit artikel bepaalt dat de wet niet van toepassing is als een krediet krachtens een wettelijke bepaling wordt aangeboden aan een beperkt publiek met een doelstelling van algemeen belang, tegen een lagere rente dan op de markt gebruikelijk of een rente die niet hoger is dan de marktrente en onder gunstigere voorwaarden. De belangrijkste uitgangspunten zullen daarbij zijn:

  • De financiering mag uitsluitend worden aangeboden aan een beperkt publiek.
  • Financiering op basis van een zogenoemde ‘woonlastenimpacttoets’ waarbij de maandlast is gemaximeerd op de verwachte besparing op de energierekening na verduurzaming van de woning. Deze toets komt in plaats van de reguliere krediettoets waarbij de inkomsten en uitgaven van de consument leidend zijn.
  • Waarborgen voor consumentenbescherming gelijkwaardig aan reguliere kredietverlening. Van belang zijn in ieder geval: een gevalideerde berekening van de verwachte energiebesparing, een langlopende energieprestatiegarantie van een aanbieder, een garantieregeling als vangnet bij betalingsproblemen en informatieverplichtingen vergelijkbaar met die bij reguliere kredietverlening.
  • De financiering gaat bij verkoop van de woning in principe over op de volgende woningeigenaar. Gekeken zal worden hoe dat vorm kan krijgen. Verkoper en koper kunnen ook overeenkomen dat de verkoper de openstaande lening aflost of dat de koper deze lening herfinanciert middels de hypotheek. Betrokkenheid van de notaris borgt zorgvuldige afhandeling.

2025

Het streven is de wetswijziging in 2025 in werking te laten treden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsinstrumenten

Minister De Jonge gaf antwoord op Kamerragen over de oproep van provincies en gemeenten over het realiseren van passende juridische kaders voor gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsinstrumenten.

Gebouwgebonden financiering

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat gebouwgebonden financiering mogelijk wordt gemaakt door in het Burgerlijk Wetboek een bepaling op te nemen die kredietverstrekkers in staat stelt eigenaar-bewoners gebouwgebonden duurzaamheidsleningen aan te bieden. In het wetgevingstraject is het niet mogelijk gebleken om het uitgangspunt van volledig automatische overgang van de financiering van eigenaar op eigenaar te realiseren.

Gebouwgebonden financiering niet haalbaar

In het Energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in samenwerking met marktpartijen en natuur- en milieuorganisaties, zal onderzoeken of de voordelen van een aan de woning gekoppelde lening (ten opzichte van de aan de persoon gekoppelde lening zoals nu het geval is) voor ingrijpende renovatie ten behoeve van verbetering van de energieprestatie opwegen tegen de nadelen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 nov 2022

Laatst gewijzigd

21 nov 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.