Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 dec 2022 Nieuws

Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2023

Bij de invordering van de bestuursrechtelijke premie heeft het CAK te maken met diverse inhoudingsplichtigen. In artikel 6 (oud) van de beleidsregels waren de regels gegeven omtrent het proces van herinneren en aanmanen jegens deze inhoudingsplichtigen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wanbetalers

Het CAK heft en int de bestuursrechtelijke premie bij verzekeringnemers die gedurende meer dan zes maanden de verzekeringspremie aan hun zorgverzekeraar niet hebben betaald.

Kort gezegd komt het er op neer dat zorgverzekeraars1 op grond van artikel 18c van de Zorgverzekeringswet de verzekeringnemer die een premieschuld ter hoogte van zes maanden of meer heeft moet melden bij het CAK. Vanaf dat moment vervalt de premieplicht van de verzekeringnemer aan de zorgverzekeraar. In plaats daarvan heft het CAK bestuursrechtelijke premie, ter hoogte van ten hoogste 130% van de gemiddelde (nominale) premie. De hoogte van de bestuursrechtelijke premie wordt vastgesteld bij ministeriële regeling. Het CAK is verantwoordelijk voor de invordering van deze premie bij de verzekeringnemer. De bij de zorgverzekeraar opgebouwde schuld, die is opgebouwd tot de melding bij het CAK, blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar. Melding bij het CAK betekent dus uitdrukkelijk niet dat het CAK de schuld van de verzekeringnemer bij de zorgverzekeraar overneemt.

Voormalig onverzekerden

Het CAK maant een onverzekerde eerst om zélf een zorgverzekering af te sluiten; laat hij dit na dan volgt - met tussenpozen van 3 maanden – twee keer een boeteoplegging. Is hij 3 maanden na de tweede boete nog steeds niet verzekerd, dan sluit het CAK namens hem een zorgverzekering. Voor deze ambtshalve gesloten zorgverzekering zijn de (voormalig) onverzekerden een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de gemiddelde (nominale) premie. De voormalig onverzekerden betalen deze premie gedurende de eerste 12 maanden van de ambtshalve gesloten zorgverzekering. Daarna betalen zij nominale premie aan de zorgverzekeraar.

 

CJIB

Per 1 december 2022 treedt de Beleidsregel betalingsregelingen Rijk in werking. Dit betekent dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in het kader van de inning van de bestuurlijke boete onverzekerden betalingsregelingen zal aanbieden conform de voornoemde beleidsregel. Het CAK sluit hierbij aan en hiermee vervalt de noodzaak om in de ‘Beleidsregel CAK bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet’ inhoudelijke regels op te nemen omtrent betalingsregelingen. Artikel 1 wordt daarom overeenkomstig aangepast.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

VWS- Verzekerdenmonitor 2022

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2021.

Welke (financiële) effecten heeft het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers?

Minister E.J. Kuipers gaf een reactie op de nader gewijzigde motie over onderzoeken welke (financiële) effecten het afschaffen van de opslag uit de Regeling wanbetalers heeft.

Vereenvoudigen wanbetalersbijdrage

Dit wetsvoorstel vereenvoudigt de wijze van verstrekking van de wanbetalersbijdrage aan zorgverzekeraars en het toezicht op de verplichtingen van zorgverzekeraars gericht op het verminderen van het aantal wanbetalers. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 dec 2022

Laatst gewijzigd

5 dec 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.