Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 dec 2022 Nieuws

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

In dit besluit is de definitie van een nieuw motorrijtuig komen te vervallen door de opname van de definitie van een gebruikt motorrijtuig in de Uitvoeringsregeling bpm.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Verder is in dit besluit in onderdeel 3.1 (nieuw) vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring opgenomen om de (toepassing van de) wet in lijn te brengen met de uitleg van het arrest van de Hoge Raad dat ziet op de toepassing van artikel 16a van de wet zoals deze luidt vanaf 1 januari 2022.

3.1 Uitbreiding toepassing artikel 16a wet bpm voor inschrijvingen vanaf 1 januari 2022

Artikel 16a van de wet, zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2022, bepaalt dat in geval van een tariefswijziging, voor een nieuw motorrijtuig dat op dat moment is ingeschreven of heringeschreven, het nieuwe tarief geldt wanneer de eerste tenaamstelling van het motorrijtuig twee maanden of later plaatsvindt na het tijdstip waarop de tariefswijziging in werking treedt. Vindt de eerste tenaamstelling binnen twee maanden plaats na die tariefswijziging, dan wordt (het doorgaans gunstigere) oude tarief gehanteerd bij de berekening van de verschuldigde belasting.

In zijn arrest van 3 juni 2022 (ECLI:NL:HR:2022:826) oordeelt de Hoge Raad dat de overgangsbepaling van artikel 16a van de wet geen discriminerende elementen bevat, mits de regeling zo wordt uitgelegd dat nieuwe motorrijtuigen die voorafgaand aan de tariefswijziging waren ingeschreven in het kentekenregister van een andere lidstaat van de Europese Unie, ook in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 16a van de wet.

Goedkeuring

Daarom keur ik vooruitlopend op wetgeving goed dat voor de toepassing van artikel 16a van de wet onder “inschrijving” zoals opgenomen in dat artikel, ook wordt verstaan de inschrijving van een nieuw motorrijtuig in een andere lidstaat van de Europese Unie.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 dec 2022

Laatst gewijzigd

21 dec 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.