Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 dec 2022 Nieuws

Wijzigingen 2023 sociale zekerheid

In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een verkort overzicht van die wijzigingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stijging minimumloon

Het kabinet voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het wettelijk minimumloon (WML). Per 1 januari gaat het wettelijk minimumloon in één keer met 10,15% omhoog.

Kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag

Ouders krijgen hogere vergoedingen als bijdrage in de kosten voor kinderen. Het gaat om het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag.

Energietoeslag

In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen opnieuw recht op een energietoeslag van € 1.300. Gemeenten kunnen dit jaar al € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

Beslagvrije voet

Huishoudens met schulden die te maken hebben met een langlopend beslag op hun inkomen, mogen vanaf 1 januari 2023 langer doen over het aanpassen van hun woonkosten aan hun lagere inkomen. De huidige periode van een half jaar wordt verruimd tot achttien maanden en kan daarna nog eenmaal worden verlengd met zes maanden. Hiertoe is besloten omdat het snel vinden van nieuwe, passende woonruimte niet realistisch is gezien de huidige schaarste op de woningmarkt.

Kostendelersnorm

Jongeren die inwonen bij hun ouders of andere huisgenoten tellen vanaf 1 januari pas mee als kostendelende medebewoner als ze 27 jaar worden.

Gedeeltelijke vrijlating

Bijstandsgerechtigden die in deeltijd met loonkostensubsidie werken kunnen een gedeeltelijke vrijlating van hun inkomsten uit dat werk krijgen. Het gaat om 15% vrijlating die geldt voor 12 maanden lang. Dit deel wordt dus niet met de bijstand verrekend. Hierdoor wordt werken meer lonend. Voor wie het mogelijk is om volledig te gaan werken, wordt de stap daar naartoe hierdoor ook verkleind.

AOW

De AOW-leeftijd per 2023 stijgt met 3 maanden tot 66 jaar en 10 maanden.

Wijziging Subsidieregeling STAP-budget

Per 1 januari treedt een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget in werking. Het eerste aanvraagtijdvak van het jaar 2023 wordt overgeslagen, waardoor er in 2023 vijf in plaats van zes aanvraagtijdvakken voor het aanvragen van STAP-subsidie zijn. Het eerste tijdvak gaat daarnaast van start op 28 februari 2023 in plaats van 1 maart.

ARIE-regeling

De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werkenden te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. De regels zijn tevens bedoeld om de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken, mocht er toch iets misgaan. Deze ARIE-regeling spitst zich toe op bedrijven en inrichtingen waar een bepaalde hoeveelheid van bepaalde gevaarlijke stoffen op enig moment aanwezig is of kan zijn. De ARIE-regeling is herzien en treedt per 1 januari 2023 in werking. Bedrijven die onder de nieuwe ARIE-regeling (komen te) vallen, zullen een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie moeten uitvoeren. Daarnaast moeten deze bedrijven zich als ARIE-plichtig bedrijf aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan vanaf 1 januari 2023.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Minimumloon 2023

Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken.

Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens

Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa € 800 zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten heeft aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.

Aanpassing kostendelersnorm 2023

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongeren tot en met 27 jaar niet langer meetellen als kostendelende medebewoner voor hun huisgenoten.

Vergoeding kinderopvang voor 2023 nogmaals extra verhoogd

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor zullen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra stijgen voor alle vormen van kinderopvang.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.