Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 jan 2023 Nieuws

Zoektocht erfgenamen overleden rekeninghouders

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaat op zoek naar erfgenamen van inactieve bankrekeningen, de zogeheten slapende tegoeden. Het RVB heeft hiervoor een convenant getekend met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het RVB heeft de taak op zoek te gaan naar erfgenamen van onbeheerde nalatenschappen (erfenissen waar niemand zich om bekommert). Het lukt bijna altijd om die te vinden. Maar als er niemand is, valt de erfenis toe aan de Staat. Als er binnen 20 jaar toch een erfgenaam opduikt, dan wordt de opbrengst minus de kosten uitgekeerd via de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Wat de NVB en het RVB nu zijn overeengekomen, is dat het RVB op zoek gaat naar erfgenamen van rekeninghouders die minder dan 20 jaar geleden zijn overleden. Ook kan het RVB aan de slag om erfgenamen te vinden van rekeninghouders die vermoedelijk overleden zijn omdat de geboortedatum 115 jaar geleden is.

Bij slapende tegoeden moet het om bedragen gaan van meer dan 8.000 euro. Dat is om kostendekkend te kunnen werken.

Afspraken

Banken doen wat ze kunnen op basis van hun eigen administratie en gegevens. Maar zij hebben niet de mogelijkheden die het RVB heeft. Het voordeel van een centrale aanpak door het RVB is dat we ook kijken naar rekeningen bij andere banken, polissen die niet zijn uitgekeerd en of er nog onroerend goed is.’ Junier gaat ook afspraken maken met afzonderlijke banken. ‘We doen dit omdat er per bank specifieke wensen zijn. Bijvoorbeeld over de aan te leveren aantallen slapende rekeningen per kwartaal.

Meer dan 20 jaar inactief

Tussen de slapende tegoeden van rekeninghouders die 115 jaar of ouder zouden zijn, kunnen bankrekeningen zitten waarvan de rekeninghouder al meer dan 20 jaar geleden is overleden. Wat gaat daarmee gebeuren? Junier: ‘We hebben afgesproken om toch op zoek te gaan naar de erfgenamen ook al is iemand langer dan 20 jaar geleden overleden’, zegt Junier. ‘Het RVB gaat erfgenamen zoeken en aanschrijven. Wij behandelen deze zaken als alle andere die bij ons aangemeld zijn en de inzet is altijd om het geld bij de erfgenamen te krijgen. En als we geen erfgenamen vinden, vragen we de rechtbank een vereffenaar te benoemen. De vereffenaar treedt dan in plaats van alle erfgenamen en wikkelt de nalatenschap af. En net als bij andere onbeheerde nalatenschappen zullen de gelden uit de nalatenschap 20 jaar in de consignatiekas beschikbaar blijven voor eventuele erfgenamen.’


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Beleidsregel consignatie (internetconsultatie)

Het voorstel bevat beleidsregels die een uitleg geven aan enkele begrippen uit de Wet op de consignatie van gelden. In de beleidsregel wordt het -in de wet gebruikte- begrip “beschikking van Onze minister” uitgelegd.

Kamervragen over slapende rekeningen bij banken

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over slapende rekeningen bij banken.

Digitaal loket voor slapende tegoeden bankrekeningen beschikbaar

Erfgenamen kunnen makkelijker nagaan of een overleden familielid nog een slapend tegoed had bij een bank. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft hier een digitaal loket voor geopend.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jan 2023

Laatst gewijzigd

25 jan 2023

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.