Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 feb 2023 Nieuws

Afhandeling schade wateroverlast juli 2021

De ministers Yesilgöz-Zegerius, Adriaanse en Adema informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de afhandeling van aanvragen om een tegemoetkoming in de schade als gevolg van wateroverlast in juli 2021. Het gaat om de provincies Limburg en Noord-Brabant.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zij gaan in op:

  • de financiële gevolgen van de wateroverlast;
  • ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen;
  • de inzet van het Nationaal Rampenfonds.

 

Voortgang afhandeling schade door de overheid

Uw Kamer vraagt terecht doorlopend aandacht voor een snelle en grondige afhandeling van de tegemoetkoming in de geleden schade. Inmiddels kunnen we melden dat we veruit de meeste gedupeerden hebben kunnen helpen, maar dat een aantal zaken nog niet is afgerond. Dit wijkt overigens niet veel af van het percentage van nog openstaande particuliere zaken bij verzekeraars. In totaal zijn er op peildatum 20 januari 2023 nog 197 particuliere gedupeerden in afwachting van een definitief besluit van de overheid over de tegemoetkoming in hun schade op basis van de regelingen die zijn getroffen.

Redenen vertraging

Voor de meldingen in het kader van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt dat, nadat een gedupeerde een melding heeft gemaakt van geleden schade, door een onafhankelijke schade-expert van NIVRE een schade-expertise plaats vindt, welke leidt tot een schaderapport. NIVRE is in dit proces afhankelijk van de documenten die moeten worden aangeleverd door gedupeerden.

Zo zijn gedupeerden in sommige gevallen nog in afwachting van een offerte van een aannemer of van een contra-expertise.

Verder zijn er gevallen waarbij een droogteperiode moet worden afgewacht alvorens het schadeherstel kan starten.

Ook worden veel gedupeerden geconfronteerd met stijgende prijzen, waardoor achteraf kan blijken dat de herstelkosten hoger uitvallen dan in het schaderapport is  berekend. Gelet hierop komt het regelmatig voor dat de behandeling op verzoek van een gedupeerde wordt aangehouden.

Daarnaast is NIVRE ook afhankelijk van besluiten van derden zoals verzekeraars alvorens een melding in behandeling kan worden genomen. Dit alles leidt er toe dat in het meerdere gevallen langer duurt om een schaderapport op te maken. Met betrekking tot de (rond 20) zaken waarin nog een besluit door een verzekeraar dient te worden genomen, merken we op dat RVO met het Verbond van Verzekeraars beziet of en hoe maatwerk kan worden geleverd om zo de afhandeling te bespoedigen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 feb 2023

Laatst gewijzigd

3 feb 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.