Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 feb 2023 Nieuws

Diverse pensioenonderwerpen

Minister Schouten informeerde de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen rond pensioenen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

In het nader rapport bij het Wetsvoorstel toekomst pensioenen heb ik reeds aangegeven dat er samenhang is tussen de voorstellen voor de Wet toekomst pensioenen en de Wet pensioenverdeling bij scheiding. In het nader rapport is tevens aangegeven dat vanwege de inhoudelijke samenhang de regering voornemens is om de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding op te schuiven naar 1 januari 2027. Pensioenuitvoerders kunnen in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel dan alvast rekening houden met de uitvoeringstechnische gevolgen van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding, maar de voorgestelde maatregelen uit die wet nog niet als zodanig hoeven uit te voeren.

Versnelde invoering

Omdat uitstel van de inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding betekent dat de beoogde doelen uit deze wet, die geïnitieerd zijn om de bescherming van de scheidende partners te verbeteren, pas in 2027 in werking zullen treden, zal de regering bij nota van wijziging overbruggingsmaatregelen introduceren waardoor de verdeling van pensioen bij scheiding alvast in de geest van het wetsvoorstel kan plaatsvinden.

Toezeggingen bij plenaire behandeling Wet waardeoverdracht klein pensioen

Sinds 1 januari 2019 hebben pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenen ontstaan door baanwisseling, zonder tussenkomst van de deelnemer, over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van deze deelnemer. Het recht op afkoop is daarmee vervangen door het recht op (automatische) waardeoverdracht. Dit ter bevordering dat opgebouwde aanspraken zoveel mogelijk de pensioenbestemming houden. Tussentijdse afkoop blijft slechts in uitzonderlijke situaties mogelijk.

Er zijn ook kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan baanwisseling, bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van collectieve beëindiging; de werkgever zegt voor al zijn werknemers de pensioenregeling op bij de pensioenuitvoerder. Sinds 1 januari 2023 vallen ook deze kleine pensioenen onder het systeem van automatische waardeoverdracht. In feite ontstaat er geen nieuwe situatie, alleen komen meer kleine pensioenen in aanmerking voor automatische waardeoverdracht en wordt het kleine pensioen van meer deelnemers automatisch overgedragen. Dat neemt niet weg dat, al is het in uitzonderlijke situaties, de mogelijkheid tot afkoop van een klein pensioen blijft bestaan.

Periodiek onderzoek (zie download)

SZW gaat samen met alle stakeholders binnen de pensioensector het grote publiek informeren over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij is het belangrijk om goed inzicht te hebben in het draagvlak voor het stelsel.

De centrale vraag binnen dit onderzoek is:

In welke mate heeft het algemene publiek vertrouwen in het pensioenstelsel en de partijen die betrokken zijn bij de uitvoeren ervan, hoe ontwikkelt dit vertrouwen zich in de tijd en hoe kunnen ontwikkelingen worden verklaard?


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 feb 2023

Laatst gewijzigd

10 feb 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.