Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 feb 2023 Nieuws

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Minister De Jonge heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zo schaft het kabinet de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag, schaft het de subsidie voor servicekosten af en verlaagt het de leeftijdsgrens waarop jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag van 23 naar 21 jaar. De genormeerde huren uit het eerdere voorstel zijn geschrapt.

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging van de huurtoeslag bevat de volgende veranderingen:

  •     Verlagen van de leeftijdsgrens voor volledige huurtoeslag van 23 naar 21 jaar.
  •     Afschaffen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor huurtoeslag.
  •     Afschaffen van subsidiëring van servicekosten.
  •     Verhoging maandelijkse eigen bijdrage met € 4.

Geen genormeerde huren

Uit het advies van de Raad van State, de uitvoeringstoets en de eerdere consultatie blijkt dat de genormeerde huren pas op de lange termijn een beperkte vereenvoudiging opleveren, terwijl er vooral in de huidige economische situatie zorgen zijn over de negatieve inkomenseffecten. Daarom heeft het kabinet besloten om het onderdeel van de genormeerde huren nu uit het wetsvoorstel te halen en dit onderdeel uit het coalitieakkoord niet op deze wijze tot uitvoering te brengen. Het doel van de hervorming blijft echter onverminderd van belang.

116.000 nieuwe ontvangers huurtoeslag

Op dit moment ontvangen circa 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag. Door de vereenvoudiging van de huurtoeslag komen hier 116.000 nieuwe instromers, die in de huidige situatie geen recht op huurtoeslag hebben, bij. Zij gaan er gemiddeld € 172 per maand op vooruit. Voor ruim 1 miljoen huishoudens gaat de huurtoeslag met een klein bedrag omlaag. Dit is gemiddeld zo’n € 10 per maand. Dit komt vooral door de verhoging van de eigen bijdrage met € 4, die voor alle huurtoeslagontvangers geldt, en bij een deel van de ontvangers door het afschaffen van de vergoeding voor servicekosten. Met de invoering van dit wetsvoorstel wordt het huurtoeslagbudget met ruim 150 miljoen euro verhoogd.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Informatiebladen 2023

De Belastingdienst heeft diverse informatiebladen gepubliceerd (Zorg-/ Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).

Regeling huurtoeslaggrenzen 2023

Op 1 januari van elk jaar worden op grond van artikel 27 van de Wet op de huurtoeslag (hierna: Wht) bij ministeriële regeling zowel de inkomensgerelateerde parameters als de huurgerelateerde parameters van die wet gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Deze regeling voorziet daarin voor het jaar 2023.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 feb 2023

Laatst gewijzigd

20 feb 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.