Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 feb 2023 Nieuws

Verborgen Gebreken Verzekering

In een overzichtelijk document heeft het Verbond van Verzekeraars diverse verzekeringsvormen beschreven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In de wet is opgenomen dat uitvoerders van bouwprojecten schriftelijk en ondubbelzinnig informatie moeten geven aan de opdrachtgever.

Zo moet de uitvoerder zijn verplichtingen nakomen tot uitvoering van het werk. Daarnaast moet in de informatie zijn opgenomen hoe zijn aansprakelijkheid voor gebreken is geregeld. Het gaat om gebreken die, die aan hem zijn toe te rekenen die door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of wordt gedekt.

Informatiedocument

In elke fase van het bouwproces zijn  verschillende mogelijkheden om deze risico's te verzekeren. In het informatiedocument staan per fase algemeen beschikbare verzekerings- en garantieproducten beschreven.

Klik hier voor 'Informatiedocument' (pdf, 4 pagina's)

Verborgen Gebreken Verzekering

Een ‘VGV’ is een verzekering die afgesloten wordt op een bouwwerk en dekking geeft voor 10 jaar na oplevering. De VGV dekt schade, dreigende schade of verlies van het bouwproject als gevolg van een, bij oplevering onbekend, gebrek in de constructieve veiligheid van het bouwwerk. Ook specifieke aspecten, zoals het risico van gebreken in de gebouw gebonden technische installaties, niet constructieve delen of de waterdichtheid van het gebouw en kelders, kunnen worden meeverzekerd.
In de regel eisen verzekeraars die een VGV aanbieden een verklaring van een externe kwaliteitsborger waaruit blijkt dat te verzekeren onderdelen van het te verzekeren bouwwerk zijn getoetst en het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het project voldoet aan de daaraan gestelde publieke (of soms private) eisen. De kwaliteitsborger onderbouwt dit in een rapport, gebaseerd op onafhankelijk onderzoek zoals dat ook grotendeels volgens de WKB is vereist.


Bron: Verbond van Verzekeraars

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Deze brochure maakt aan de hand van praktische voorbeelden inzichtelijk wat het gevolg is van de 5 veranderingen in het Burgerlijk Wetboek door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Het onderhavige besluit is een uitwerking van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: de wet). Het doel van deze wet is verbetering van de bouwkwaliteit door versterking van de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument en door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken (hierna: het stelsel).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 feb 2023

Laatst gewijzigd

24 feb 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.