Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 mrt 2023 Nieuws

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Voor een deel van de mkb-ondernemingen maken de energiekosten een relatief groot deel uit van de totale kosten. Deze groep wordt aangeduid aan als energie-intensieve mkb-ondernemingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bij deze bedrijven zijn er soms onvoldoende middelen om de kosten zelf tijdelijk op te vangen, direct door te berekenen aan klanten of nu direct investeringen te doen om energie te besparen. Dit komt voor een deel ook doordat een gedeelte nog kampt met verminderde buffers als gevolg van de coronatijd. Vergelijkbaar met huishoudens blijkt dat mkb-ondernemingen voor een tijd nog konden teren op bestaande contracten met energieleveranciers, maar nu steeds meer nieuwe contracten moet afsluiten met hogere kosten tot gevolg. Met de TEK neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten van de energie-intensieve mkb-ondernemingen tijdelijk over zodat zij de ruimte krijgen om zich aan te passen aan een toekomst waarin hogere energieprijzen een realiteit zijn.

Het kabinet kiest voor een regeling die uitvoeringstechnisch kan en welke een zo kort mogelijke implementatietijd kent. Dit heeft een aantal consequenties. Zo maakt de regeling gebruik van referentieprijzen om de energie-intensiteit (referentieprijs 2022) en de hoogte van de subsidie te berekenen (referentieprijs 2023) en wordt geabstraheerd van de werkelijke prijzen die subsidieaanvragers betalen voor elektriciteit en gas. Hiermee wordt voorkomen dat van iedere subsidieaanvrager deze prijzen moeten worden doorgegeven en beoordeeld. Dit zou tot een aanzienlijke complexiteit en uitvoeringslast leiden, gezien het aantal verwachte aanvragen en het feit dat mkb-ondernemers meerdere en verschillende overeenkomsten kunnen hebben per vestiging voor de levering van elektriciteit en gas en/of gedurende de periode dat de regeling openstaat. Dit zou daarnaast tot gevolg hebben dat er veel handmatige beoordeling noodzakelijk is en er veel informatie moet worden aangeleverd door subsidieaanvragers.

Tijdelijk

Voor energie-intensieve mkb-ondernemers zal het niet altijd mogelijk zijn op de zeer korte termijn om via de prijs van hun producten de snel gestegen energiekosten door te berekenen. Om die reden wordt via de TEK een tegemoetkoming gegeven voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De TEK dient nadrukkelijk als een tijdelijke tegemoetkoming tot eind 2023 en biedt gerichte steun aan mkb-ondernemingen én zorgt dat het blijft lonen om te verduurzamen.

Drempel

De grens van de energie-intensiteit ligt op 7 procent om aanspraak te kunnen maken op de TEK. Met de gekozen drempel voor energie-intensiteit wordt het grootste deel van het energie-intensieve mkb bereikt, gegeven het beschikbare budget voor de regeling. Omwille van doelmatigheid wordt subsidie gegeven voor 50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum subsidiebedrag van € 160.000 per mkb-onderneming of groep. De maximale vergoeding van € 160.000 per groep van mkb-ondernemingen is gekozen, omdat bedrijven die samen een groep vormen vanuit het EU recht als één onderneming worden gezien en hierdoor als groep recht hebben op één uitkering. Hierdoor ontvangt een groep maximaal het bedrag van € 160.000. Bovendien geldt dat de schaalvergroting van de groep ervoor zorgt dat bedrijven energie en andere producten collectief kunnen inkopen, waardoor zij op basis van de schaal daar hun voordeel aan hebben en zij ook de klappen van hogere prijzen beter kunnen opvangen dan een kleinere mkb-onderneming.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 mrt 2023

Laatst gewijzigd

3 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.