Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 mrt 2023 Nieuws

Plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ

Staatssecretaris Van Rij stuurde het plan van aanpak van de no-cure-no-pay-problematiek in bezwaar- en beroepsprocedures naar de Tweede Kamer.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het aanvullende plan van aanpak bestaat uit een pakket aan maatregelen en richt zich op het wegnemen van de financiële prikkel voor ncnp-bedrijven om namens een belanghebbende een bezwaarprocedure te starten of door te procederen met de overwegende reden om een proceskostenvergoeding of een vergoeding van immateriële schade te verkrijgen. Daarbij merk ik op dat buiten kijf staat dat ik hecht aan rechtsbescherming, niet alleen bij de WOZ en de BPM, maar juist ook bij andere fiscale zaken en daarom het (potentiële) verdringingseffect wil beperken. Het blijft altijd mogelijk om door belanghebbende bezwaar aan te tekenen, eventueel met tussenkomst van een professioneel gemachtigde. Verder wil ik benadrukken dat het ook van belang is dat aan de reeds in gang gezette verbeteringen gewerkt blijft worden.

Plan van aanpak:

 1. Standaard uitbetalen van de vergoedingen voor de WOZ en de BPM aan de belanghebbende.
 2. Een apart regime voor het recht op een proceskostenvergoeding voor de WOZ en de BPM.
 3. Geen toekenning van proceskostenvergoeding ingeval de WOZ-waarde of de BPM-waarde slechts licht wordt bijgesteld.
 4. Verplicht informeel traject voor de WOZ.
 5. Intensiveren van de handhavingsstrategie bij de zogenoemde parallelimport van motorrijtuigen.
 6. Niet langer uitkeren van de vergoeding van immateriële schade bij de WOZ en BPM.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Voor zomer kabinetsreactie op onderzoek 'no cure no pay' bedrijven

Het kabinet streeft ernaar om de reactie op het rapport “Van beroep in bezwaar; Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’-bedrijven WOZ en BPM” voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Dit blijkt uit antwoorden van Minister Bruins Slot ( BZK) op Kamervragen.

NCNP-bezwaren 2021

In toenemende mate maken belanghebbenden die bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde van hun woning of ander object gebruik van de dienstverlening van bureaus die werken op basis van "no cure no pay".

No cure no pay-constructie WOZ bezwaarschriften

Uit het onderzoeksrapport van Coelo blijkt dat voor no cure no pay-bedrijven er een financiële prikkel is om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen tegen woz-beschikkingen, ongeacht de slagingskans. Dit meldt VNG.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 mrt 2023

Laatst gewijzigd

24 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.