Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
31 mrt 2023 Nieuws

Beleidsregel geschiktheid 2012

Dit besluit tot wijziging van de Beleidsregel geschiktheid 2012 betreft een aanpassing van de Beleidsregel geschiktheid 2012 in het kader van nieuwe wet- en regelgeving die in werking is getreden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het betreft de wet- en regelgeving zoals hieronder, onder artikel 1, onderdeel A, toegelicht en de herziene EBA/ESMA Richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie. DNB en de AFM passen deze richtsnoeren toe in het toezicht.

Naast de wijzigingen die voortvloeien uit nieuwe (Europese) wet- en regelgeving is de beleidsregel inclusief de toelichting op enkele punten geactualiseerd en verduidelijkt en zijn enkele omissies hersteld.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wijzigingsbesluit financiële markten 2022

Dit besluit maakt deel uit van de in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat besluit rechtvaardigen. Met dit verzamelbesluit worden wijzigingen aangebracht in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit gereglementeerde markten Wft (Bgm), alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

31 mrt 2023

Laatst gewijzigd

31 mrt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.