Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 apr 2023 Nieuws

Kamerbrief overstappen zorgverzekering 2022-2023

Het vrijwillig eigen risico leidt tot kruissubsidiëring van verzekerden zonder vrijwillig eigen risico naar verzekerden met een vrijwillig eigen risico. De kruissubsidiëring is in omvang beperkt in verhouding tot de forse solidariteit die de Zvw kent.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het kader van het Onderzoeksprogramma Risicovereving 2022-2023 laat ik (minister Ernst Kuipers) op dit moment onderzoeken uitvoeren waaruit aanpassingen kunnen volgen die de kruissubsidiëring kan doen afnemen en waardoor verzekerden met een vrijwillig eigen risico voor zorgverzekeraars financieel minder aantrekkelijk worden. Ik wacht de resultaten van deze onderzoeken af, alvorens ik eventuele vervolgstappen ten aanzien van het vrijwillig eigen risico, zoals afschaffing, overweeg.

Remgeldeffect

Verzekerden met historisch zorggebruik kiezen minder vaak voor een vrijwillig eigen risico. Daarnaast blijkt het verschil in vereveningsresultaat van verzekerden met en zonder vrijwillig eigen risico gemiddeld 217 euro te zijn. De vraag is vervolgens, in welke mate dit bedrag voorkomt uit een onvolkomen compensatie in de risicoverevening of uit het effect van het vrijwillig eigen risico op het kostenbewustzijn van verzekerden (wat het “remgeldeffect’’ wordt genoemd). Het onderzoek gaat hier als volgt op in. De hoogte van de premiekorting voor het vrijwillig eigen risico wordt bepaald op basis van de verwachte eigen betalingen door de verzekerde en het remgeldeffect.

Kruissubsidiëring

Als er daar bovenop sprake is van kruissubsidiëring, betekent dit dat verzekerden zonder vrijwillig eigen risico meebetalen aan de premiekorting van mensen met een vrijwillig eigen risico. In dat geval vermindert het vrijwillig eigen risico de risicosolidariteit tussen gezonde en ongezonde verzekerden. Het Equalis-onderzoek laat zien dat er inderdaad sprake is van kruissubsidiëring. De gemiddelde premiekorting die verzekerden ontvangen bij een vrijwillig eigen risico was in 2019 201 euro. Verzekerden betalen gemiddeld 50 euro aan eigen betalingen onder het vrijwillig eigen risico en het verwachte remgeldeffect wordt geschat op 63 euro (met een onzekerheidsinterval tussen de 42 en 96 euro). Dit leidt ertoe dat de kruissubsidiëring in 2019 naar schatting 88 euro per verzekerde met een vrijwillig eigen risico bedroeg (201 euro minus 50 euro minus 63 euro). Dit betekent dat voor alle verzekerden – dus zowel verzekerden zonder als met vrijwillig eigen risico – de premie met 11 euro per jaar werd verhoogd om de premiekorting voor verzekerden met vrijwillig eigen risico (circa 13 procent van de verzekerdenpopulatie) te financieren.


Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 apr 2023

Laatst gewijzigd

14 apr 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.