Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 apr 2023 Nieuws

Schadevergoeding aan onteigende houders SNS-effecten en vermogensbestanddelen

Het ministerie van Financiën gaat onteigende obligatie- participatiehouders en leninghouders van SNS een schadevergoeding uitbetalen. Nu de Hoge Raad in haar uitspraak van 21 april 2023 de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer over de hoogte van de schadevergoeding heeft bevestigd, gaat het ministerie over tot uitbetaling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aandeelhouders komen niet in aanmerking

De schadevergoeding geldt voor houders van achtergestelde obligaties, bepaalde Participatie Certificaten en achtergestelde leningen die onteigend zijn als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013. Onteigende aandeelhouders van SNS Bank en SNS REAAL komen volgens de uitspraak niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Het proces van uitbetaling van de schadevergoeding start vanaf 15 mei 2023, binnen de wettelijke termijn van vier weken na de uitspraak van de Hoge Raad.

Wettelijk recht op schadeloosstelling

Door de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013 verloren de effecten en vermogensbestanddelen hun waarde. De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat in een dergelijke situatie houders van deze onteigende effecten en vermogensbestanddelen schadeloos moeten worden gesteld. De Hoge Raad heeft met de uitspraak van 21 april 2023 een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer bevestigd dat houders van achtergestelde obligaties, bepaalde Participatie Certificaten en leningen recht hebben op schadevergoeding en dat de hoogte van de schadeloosstelling wordt vastgesteld op ongeveer € 805 miljoen, verhoogd met wettelijke rente. Het ministerie gaat nu over tot uitbetaling.

Oproep aan rechthebbenden om zich te melden

Dit uitbetalingsproces start binnen vier weken na de uitspraak. Het ministerie roept rechthebbenden die in aanmerking komen voor deze schadeloosstelling op zich te melden via de website www.vergoedingsns.nl. Zij kunnen daar vanaf 15 mei 2023 een aanvraag indienen.

 

Hoge Raad uitspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:649

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 apr 2023

Laatst gewijzigd

21 apr 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.