Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 apr 2023 Nieuws

Schadecompensatie voor gemis woongenot

Door de overschrijding van de grenswaarden ondervinden hoofdbewoners (omwonenden uit de omgeving Schiphol) een dusdanige mate van geluidbelasting waar deze redelijkerwijs geen rekening mee zullen hebben gehouden. Dit betekent dat een deel van de financiële woonlasten (bijvoorbeeld hypotheekrente, eigenwoningforfait en huur) ‘hun doel missen’: het woongenot dat tegenover de kosten zou moeten staan, wordt niet volledig genoten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit is een vorm van vermogensschade, die over de band van nadeelcompensatie voor vergoeding in aanmerking komt voor zover deze schade uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en de hoofdbewoner, die financiële woonlasten draagt, onevenredig zwaar treft.

Daarbij is van belang dat het rechtmatige overheidshandelen, waarvoor de nadeelcompensatie wordt toegekend, het afzien van handhaving op de geluidsgrenswaarden is. Dit is gebeurd in het kader van het anticiperend handhaven (het ‘schadeveroorzakend handelen’). De schade die daardoor heeft kunnen ontstaan, is het gederfde woongenot als gevolg van de extra geluidsbelasting op woningen die boven de verwachtingswaarde uitstijgt.

4 weken

De commissie adviseert om de schade vanwege een overschrijding van de grenswaarde die (cumulatief) langer dan vier weken heeft geduurd, te beschouwen als schade die het normale maatschappelijke risico van de aanvragers overtreft en deze schade voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dit advies is door de minister overgenomen.

Formules

De vergoeding wordt per relevant gebruiksjaar vastgesteld aan de hand van de formules:

Schade = WOZ-waarde x schadepercentage x ((geluidbelasting – maximale verwachtingswaarde, in dB) /100)

Vergoeding = schade – (normale maatschappelijke risico x schade)

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 apr 2023

Laatst gewijzigd

24 apr 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.