Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 aug 2023 Nieuws

Tweelingbroer eist na ruim 40 jaar alsnog einde onverdeeldheid

Eiser vordert in deze procedure verdeling van de woning waarvan hij en zijn tweelingbroer (gedaagde) ieder voor de helft eigenaar van zijn. Ook vordert eiser een veroordeling van gedaagde tot betaling van een gebruiksvergoeding.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

[eiser] vordert verdeling van de gemeenschap op de voet van artikel 3:178 lid 1 BW. Het uitgangspunt van de wetgever is dat niemand kan worden gehouden om in een onverdeeldheid te blijven. Wanneer iemand vraagt om een gezamenlijk goed te verdelen, dan zal de rechter dit ook moeten doen.

Artikel 3:178 lid 3 BW vormt een uitzondering op dit uitgangspunt. Deze bepaling houdt in dat, indien de door een onmiddellijke verdeling getroffen belangen van een of meer deelgenoten aanmerkelijk groter zijn dan de belangen die door de verdeling worden gediend, de rechter op verlangen van een deelgenoot, voor ten hoogste drie jaren, een vordering tot verdeling kan uitsluiten. Bij de beantwoording van de vraag of de door de verdeling getroffen belangen aanmerkelijk groter zijn dan de belangen die door de verdeling zijn gediend, moeten de belangen van beide partijen tegen elkaar worden afgewogen, rekening houdend met alle feiten en omstandigheden van het geval. [gedaagde] doet een beroep op dit artikel.

Hypotheek niet haalbaar

[gedaagde] wenst in de woning te blijven wonen. [gedaagde] heeft daarbij naar voren gebracht dat hij zeer gehecht is aan de woning; hij is er geboren en opgegroeid, heeft er een gezin gesticht en woont er nu al ruim 70 jaar. Hij ziet de woning als zijn ‘thuis’. [gedaagde] heeft te kennen gegeven dat hij het liefst het aandeel van [eiser] in de gemeenschap wil overnemen, maar dat dit financieel niet haalbaar is. [gedaagde] heeft zijn financiële situatie aan de bank voorgelegd en het maximaal te lenen bedrag komt uit op € 29.297,-. Dat is substantieel te weinig om het aandeel van [eiser] over te nemen. Een eventuele verkoop van de woning en de aankoop van een andere woning is gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en zijn leeftijd (70 jaar) in combinatie met zijn financiële draagkracht geen optie. Volgens [gedaagde] is een huurwoning in de vrije sector financieel evenmin haalbaar en bovendien is op korte termijn geen sociale huurwoning beschikbaar, nog daargelaten of hij daarvoor in aanmerking komt. [eiser] heeft als zijn eigen belang daartegenover gesteld dat hij vanwege zijn verslechterende gezondheid nu alvast zijn nalatenschap op een nette manier wil regelen.

Overweging rechter

Naar het oordeel van de rechtbank is de enkele wens van [eiser] om nu zijn nalatenschap te willen regelen, tegenover het belang van [gedaagde] , minder zwaarwegend. [eiser] blijft namelijk voor de helft eigenaar van de woning en in die zin blijft de woning in zijn nalatenschap, ook als hij komt te overlijden. Een financiële noodzaak tot ogenblikkelijke verdeling van de nalatenschap is gesteld noch gebleken. Dat [eiser] de huidige juridische situatie van de gemeenschappelijk eigendom van de woning zo snel mogelijk wil beëindigen, omdat de relatie tussen hem en [gedaagde] sinds een aantal jaar onherstelbaar vertroebeld is, is onvoldoende voor een ander oordeel.

Uitstel

Kortom, weliswaar is het onverdeeld laten van de gemeenschap voor een lange periode in strijd met de belangen van [eiser] , maar anderzijds nopen zijn belangen niet tot ogenblikkelijke verdeling van de gemeenschap en eventuele verkoop van de woning. De rechtbank zal, met toepassing van artikel 3:178 lid 3 BW, de mogelijkheid tot het vorderen van de verdeling van de woning door [eiser] uitsluiten voor ten hoogste drie jaren, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 aug 2023

Laatst gewijzigd

11 aug 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.