Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 aug 2023 Nieuws

Fiscale verzamelwet 2025 (internetconsultatie)

Het betreft hier een verzamelwetsvoorstel, de Fiscale verzamelwet 2025. Hierin is een aantal maatregelen opgenomen die zien op de directe belastingen, de indirecte belastingen, de douane, toeslagen, het formeel belastingrecht en het invorderingsrecht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

2.1 Maatregelen lijfrenten en pensioenen in de Wet inkomstenbelasting 2001
2.2 Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001
2.3 Aanpassingen delegatiebepaling wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de vvolksverzekeringen.
2.4 Wijziging belasting van rechtsverkeer: Uitzondering sleutelovereenkomst als verkrijging van economische eigendom.
2.5 Wijziging belasting van rechtsverkeer: Uitbreiding van de startersvrijstelling en verlaagd tarief overdrachtsbelasting met economische eigendom.

2.6 Wijziging belasting van rechtsverkeer: VoV-vrijstelling voor aanhorigheden.
2.7 Wijziging gronden tot intrekking vergunning distilleertoestel en tabaksproductieapparaat in de wet op de accijns.
2.8 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.
2.9 Wijziging bepaling hoogte percentage belastingrente in de algemene wet inzake rijksbelastingen.
2.10 Wijziging boetegrondslag, verlenging boetetermijn deelnemer en grondslag  schuldonderzoek.
2.11 Wijziging bepaling invorderingsrente in de invorderingswet 1990.
2.12 Wijziging bepaling fiscaal ingezetene in de wet op de internationale bijstandsverlening.

 

2.1

Uit navraag bij het Verbond van Verzekeraars volgt dat MIK-lijfrenten niet meer aangeboden worden door verzekeraars voor nieuwe klanten aangezien hier geen of een te beperkte markt voor is. Omdat de regeling tot veel fouten in de aangifte leidt en het product niet meer wordt aangeboden op de markt, wordt voorgesteld de mogelijkheid tot het opbouwen van een MIK-lijfrente te laten vervallen waarbij overgangsrecht wordt geboden voor het afwikkelen van bestaande MIK-lijfrenten. Dit overgangsrecht houdt in dat een reeds bestaande MIK-lijfrente kan worden afgewikkeld op de reguliere wijze, kan worden afgekocht zonder revisierente of kan worden omgezet naar een oudedagslijfrente op het leven van de begunstigde van de MIK-lijfrente.

* Gelijktrekken uiterste ingangsdatum lijfrenteverzekering met lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht

* Legataris als begunstigde bij de lijfrenterekening, het lijfrentebeleggingsrecht en bij de oudedagsverplichting

* Termijnstelling aanvaarden begunstiging lijfrenten

* Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht gelijktrekken met lijfrenteverzekeringen bij verdeling bij echtscheiding.

* Voorkomen boxsplitsing van oude lijfrenten als gevolg van arresten Hoge Raad uit 2018.

* Geen revisierente bij afkoop van een lijfrente over het onbelaste deel

* Nettolijfrenten

* Voorkomen toepassen saldomethode op rentebestanddeel oud pensioen als gevolg arrest Hoge Raad 18 oktober 2019.

* Voorkomen belastingafstel bij niet-reguliere afwikkeling pensioen of loonstamrecht in eigen beheer of oudedagsverplichting

 

Klik hier voor de internetconsultatie.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.