Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 aug 2023 Nieuws

Herkwalificatie van box 3-schuld tot eigenwoningschuld

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een aflossingsvrije lening, die niet voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie van eigenwoningschuld en in box 3 valt, kan worden geherkwalificeerd tot eigenwoningschuld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding

De belastingplichtige heeft voor het eerst een eigen woning gekocht. Hiervoor heeft hij een aflossingsvrije lening gesloten. De belastingplichtige heeft geen recht op het overgangsrecht voor bestaande eigenwoningschulden, waardoor deze lening op grond van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) niet kwalificeert als eigenwoningschuld en in box 3 valt. Enkele jaren later zet de belastingplichtige de lening om in een annuïtaire lening die in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost.

Vraag

Kwalificeert de lening vanaf het moment van omzetting als eigenwoningschuld?

Antwoord

Ja.

Beschouwing

Met ingang van 2013 moet een schuld voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.119a, eerste lid, Wet IB 2001 om te kwalificeren als eigenwoningschuld, waaronder een contractuele verplichting tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen. Door de lening om te zetten in een lening die ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden wordt afgelost, kan de lening op grond van artikel 3.119c, achtste lid, Wet IB 2001 vanaf dat moment een eigenwoningschuld zijn (Kamerstukken II 2013/14, 33950, nr. 3, p. 4-5). Op grond van artikel 3.119c, eerste lid, Wet IB 2001 gaat de maximale looptijd van 360 maanden in vanaf het moment dat de lening als eigenwoningschuld wordt aangemerkt (Kamerstukken II 2012/13, 33405, nr. 3, p. 25).

 

Bron: Belastingdienst

Fintool toevoeging:

* Zie onderstaand artikel 'Box 3 financiering in plaats van box 1'

* De oorspronkelijke financieringskosten waren in bovengenoemde vraagstelling niet aftrekbaar, maar vormden toen ook geen box 1 schuld. Ook niet bij nu alsnog omzetten naar annuitair.

Voorbeeld

Oorspronkelijke lening €100.000 aflossingsvrij, waarin €2.000 financieringskosten waren inbegrepen.

Bij huidige omzetting naar annuitair, is dan €98.000 (vanaf omzetting zoals bovenstaande vraagstelling) box 1, maar €2.000 blijft box 3.

* De financieringskosten die zien op de omzetting naar een box 1 schuld zijn wel aftrekbaar.

Lees ook…

Box 3 financiering in plaats van box 1

Vanwege consument moverende redenen is er de wens om een box 3 financiering aan te vragen, in plaats van een box 1, terwijl er wel sprake is van een financiering ter verwerving van een woning. Vraag is of dit verstandig is.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.