Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 aug 2023 Nieuws

Heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten gaf antwoord op vragen over heldere en toegankelijke publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

De zorgen over de bekendheid van de Wtp deel ik. Pensioen is een belangrijke pijler in de bestaanszekerheid van mensen en ik wil iedereen goed meenemen in de wijzigingen die worden doorgevoerd. Samen met vakbonden, werkgeversorganisaties en de pensioenuitvoerders heb ik een campagne ontwikkeld om personen van 18 jaar en ouder te informeren over de nieuwe pensioenregels. We verwijzen telkens naar het centrale platform Pensioenduidelijkheid.nl.
De campagne bestaat uit de volgende fases:

 • In 2023 (start 21 augustus) communiceren we dat regels voor pensioen gaan veranderen en waarom (zodat voor alle generaties pensioen goed geregeld blijft). Deze boodschap verkondigen we via radio, televisie en online video. Dat zijn alle drie media die zeer geschikt zijn om een diverse groep burgers, waaronder ook laaggeletterden, goed te bereiken.
 • In 2024 gaan we de nieuwe regels voor pensioen uitleggen in publiekscampagnes. Dat zal in gezamenlijkheid gebeuren met de werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenuitvoerders. Daarbij zal, naast de eigen kanalen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook gebruik gemaakt worden van de communicatie-inzet van de partners. Zij hebben veelal een directe band met de deelnemers.
 • In 2025 en 2026 volgt een herhaling van deze boodschappen. Zodra meer bekend is over de invulling van de nieuwe pensioenregeling voor de individuele deelnemer, verschuift het accent naar de informatie vanuit de pensioenuitvoerders.
 • In de campagne wordt rekening gehouden met een divers kennisniveau onder verschillende groepen over pensioen.

Misverstanden

De volgende misverstanden worden vaak genoemd:

 • Er is straks geen pensioen meer over voor jongeren.

Ook voor jongeren is er straks pensioen. Het opgebouwde pensioen is gebaseerd op de voor en door hen ingelegde premies, plus het daarover gemaakte rendement.

 • Mensen kunnen zelf beschikken over hun ‘individuele pensioenpot’.

Er is geen sprake van een individuele pensioenpot, die individuen zelf gaan beheren. We blijven pensioen gezamenlijk opbouwen en de risico’s met elkaar delen. En het beheer doen we ook nog steeds gezamenlijk, via een pensioenfonds of verzekeraar. Voor iedereen wordt duidelijker wat je zelf hebt opgebouwd en ingelegd samen met je werkgever.

 • Het opgebouwde pensioenvermogen kan opraken waardoor er geen pensioen meer kan worden uitgekeerd.

Nee. We blijven pensioen gezamenlijk opbouwen en de risico’s met elkaar delen. De pensioenuitvoerder berekent welke premie nodig is om te zorgen dat alle deelnemers levenslang een pensioenuitkering kunnen krijgen; dit hangt onder andere af van de gemiddelde levensverwachting van de deelnemers.

 • Het pensioen gaat straks iedere maand omhoog of omlaag.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de hoogte van je pensioen één keer per jaar aangepast. Je pensioen verandert dus niet elke maand.

 • Het pensioen kan ineens enorm omlaag.

Er zijn waarborgen om te zorgen dat het pensioen niet ineens enorm omlaag gaat. In het nieuwe stelsel kunnen pensioenfondsen en verzekeraars de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het tegenzit, kunnen de pensioenen omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er reserves zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen. Ook mogen pensioenfondsen en verzekeraars de verandering in de uitkering spreiden over meerdere jaren.

 • Politici en ambtenaren vallen straks niet onder het nieuwe pensioenstelsel.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat ook gelden voor politici en ambtenaren. Ambtenaren zijn aangesloten bij het ABP en volgen dus de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Voor politici geldt dat hun pensioen uit de begroting van de overheid wordt betaald. Om dat te wijzigen zal de wet moeten worden aangepast. De Eerste Kamer heeft de motie Crone aangenomen om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Deze nieuwe (wettelijke) pensioenregeling zal ook voldoen aan de vereisten uit de nieuwe pensioenwet.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Publieksmonitor pensioenen kwartaal 2 2023

Met deze publieksmonitor wil het Ministerie van SZW over meerdere jaren de reactie van het Nederlandse publiek op alles wat ze horen en zien over het pensioen inzichtelijk maken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 aug 2023

Laatst gewijzigd

28 aug 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.