Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 sep 2023 Nieuws

Kabinet wil combinatie van systemen in nieuwe spaartaks

Het demissionaire kabinet is het eens over de contouren van een nieuwe spaartaks, de belastingheffing op vermogen. Maar of de ideeën werkelijkheid worden, is onzeker. De komende tijd kunnen burgers hun mening geven over het plan. En dan moet het nieuwe kabinet ermee aan de slag. Het nieuwe systeem zou dan op zijn vroegst in 2027 kunnen ingaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De discussie over de spaartaks ('Box 3') speelt al jaren en werd op scherp gezet nadat de Hoge Raad eind 2021 had bepaald dat de overheid geen gebruik had mogen maken van een fictief rendement op vermogen, zoals daarvoor steeds gebeurde.

Staatssecretaris Van Rij zei in maart al dat de invoering van een nieuw stelsel waarschijnlijk niet voor 2027 mogelijk is. Haagse bronnen bevestigen nu een bericht in De Telegraaf dat Van Rij een voorstel in de steigers heeft staan voor een combinatie van systemen.

Vermogensaanwas en vermogenswinst

De demissionaire bewindsman wil een 'vermogensaanwasbelasting' waarbij elk jaar belasting wordt geheven over de waardestijging van iemands spaargeld of beleggingen op de beurs.

Daarnaast zou er een 'vermogenswinstbelasting' moeten komen over vastgoed of beleggingen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Mensen zouden over dat deel belasting moeten betalen als ze de winst hebben verzilverd.

Maar of het nieuwe stelsel zo de eindstreep haalt, is op dit moment dus nog niet te zeggen. Daarvoor moeten nog veel horden worden genomen.

Lees ook…

Hoge Raad - Box 3 - vermogensrendementsheffing

Belastingplichtigen die vielen onder de massaal bezwaarprocedure voor box 3 kunnen naar aanleiding van het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 en de daaropvolgende collectieve uitspraak op het massaal bezwaar binnen zes maanden een beslissing van de inspecteur over vermindering van hun aanslag verwachten.

Impact en gevolgen uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst onderzoekt op dit moment de gevolgen van deze uitspraak.

Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffng BP2023

De vermogensrendementsheffing werd eerst op basis van vooraf vastgestelde fictieve rendementen vastgesteld. Met de uitspraak van de Hoge Raad en 'herstelwetgeving' is er gedurende de overgangsperiode een afwijkende methodiek. Zie rekenmodel.

Wetgeving box 3 vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Van Rij stuurde de nota's naar aanleiding van het verslag en nota's van wijziging aan de Tweede Kamer.

Wetgeving box 3 vermogensrendementsheffing in 2 etappes

Vanaf 2026 zal er een nieuw stelsel voor box 3 komen waarin het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met overbruggingswetgeving. De tijdelijke wetgeving gaat uit van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden.

Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffng

De definitieve uitgangspunten zijn pas begin januari 2023 bekend, maar met behulp van rekenmodel kan wel alvast een indicatieve berekening gemaakt worden.

Box 3 naar Box 1 de oplossing?

Het RB (Register Belastingadviseurs) pleit in een visiestuk voor een andere benadering van de vermogensrendementsheffing.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 sep 2023

Laatst gewijzigd

8 sep 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.