Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 sep 2023 Nieuws

Berekening inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting in jaar van immigratie

De staatssecretaris van Financiën heeft een eerder door hem ingestelde beroep in cassatie ingetrokken. Hieronder een toelichting.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het Hof heeft geoordeeld dat het begrip ‘het belastbare inkomen uit werk en woning’ als bedoeld in artikel 8.10, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) ziet op het in Nederland belastbare inkomen uit werk en woning. Tot voornoemd begrip kan niet worden gerekend het door een niet-inwoner van Nederland, als niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, genoten inkomen dat niet in Nederland belastbaar is. Het inkomen uit werk en woning dat belanghebbende in het jaar van geschil, 2016, vóór zijn immigratie naar Nederland heeft genoten, maakt naar het oordeel van het Hof geen deel uit van het belastbare inkomen uit werk en woning in de zin van artikel 8.10, tweede lid, van de Wet IB 2001. Bij de berekening van het inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting mag dan niet worden uitgegaan van het in het jaar 2016 door belanghebbende wereldwijd genoten inkomen uit werk en woning.

Wet IB 2001

Uit de parlementaire geschiedenis die ten grondslag ligt aan artikel 8.10, tweede lid, van de Wet IB 2001 blijkt evenmin dat voor de berekening van de algemene heffingskorting tevens rekening gehouden moet worden met niet-Nederlands inkomen van een niet-inwoner van Nederland die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. ’s Hofs uitleg van artikel 8.10, tweede lid, van de Wet IB 2001 getuigt mijns inziens niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Intrekking

Derhalve heb ik besloten te berusten in deze uitspraak en het ingestelde pro forma beroep in cassatie in te trekken. Het oordeel van het Hof zal door de Belastingdienst als richtsnoer worden genomen bij de behandeling van nog niet onherroepelijk vaststaande belastingaanslagen. Het andersluidende standpunt van de Kennisgroep IBR IB-niet winst (hierna: KG)1 wordt daarmee verlaten.

Algemene heffingskorting

Overigens laat het vorenstaande onverlet dat ingevolge het oordeel van het Hof bij de berekening van het premiedeel van de algemene heffingskorting wel mag worden uitgegaan van wereldwijd genoten inkomen uit werk en woning.

Geen terugwerkende kracht

Voor de goede orde merk ik ten slotte op dat de op de dag van de uitspraak van het Hof reeds onherroepelijk vaststaande belastingaanslagen door de werking van artikel 45aa, onderdelen b en c, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001) niet in aanmerking komen voor ambtshalve vermindering. De uitspraak van het Hof vormt nieuwe jurisprudentie, waarvoor geen ambtshalve vermindering wordt verleend (artikel 45aa, onderdeel b, URIB 2001). Na de uitspraak van het Hof is het KG-standpunt herzien. Het herziene standpunt vormt nieuw beleid waarvoor ambtshalve vermindering evenmin mogelijk is (artikel 45aa, onderdeel c, URIB 2001).

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 sep 2023

Laatst gewijzigd

18 sep 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.