Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 okt 2023 Nieuws

Belastingplan 2024

Staatssecretaris Van Rij stuurde de Tweede Kamer de nota's naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2024. Ook stuurde de staatssecretaris de nota’s van wijziging op een aantal wetsvoorstellen binnen het pakket Belastingplan 2024.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Belastingplan 2024

De tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2024 bevat de volgende maatregelen:

  • Beperking indexatie tabelcorrectiefactor (Motie Stoffer)
  • Aanvullende CFC-maatregel
  • Technische wijziging Wet belastingen op milieugrondslag
  • Technische wijziging maatregel samenloopvrijstelling bij aandelentransacties

Overige fiscale maatregelen

Bij deze nota van wijziging worden enkele verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel. Deze wijzigingen wijzigen niet het oorspronkelijke doel van het wetsvoorstel en zijn toegelicht in de onderdeelsgewijze toelichting. Het betreft onder meer het herstellen van een omissie in de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Wijziging Wetsvoorstel BP2024

De forfaitaire rendementspercentages bij voorlopige aanslagen worden aangepast.

Belastingplan 2024

Hieronder een aantal genoemde wetswijzigingen in Belastingplan 2024.

Inhoud pakket Belastingplan 2024

staatssecretaris Marnix L.A. van Rij heeft in een Kamerbrief een opsomming gegeven van het pakket voor Belastingplan 2024. Veel van de wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van dit pakket zijn nauw verbonden met de begroting van het aansluitende begrotingsjaar en dienen naar het oordeel van het kabinet op 1 januari van het betreffende jaar in werking te treden.

Wijziging Fiscale Verzamelwet 2024

Staatssecretaris Van Rij stuurde de nota naar aanleiding van het nader verslag en de tweede nota van wijziging over de Fiscale verzamelwet 2024 naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (OFM 2024)

Hieronder een selectie uit het wetsvoorstel OFM 2024.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 okt 2023

Laatst gewijzigd

16 okt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.