Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 okt 2023 Nieuws

Kamervragen over pakket Belastingplan 2024

Staatssecretaris Van Rij stuurde de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het pakket Belastingplan 2024. De vragen zijn gesteld tijdens het 1e wetgevingsoverleg (WGO I) op 18 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Box 3

Hoeveel heeft het rechtsherstel in box 3 gekost?
De geraamde budgettaire derving als gevolg van de Wet rechtsherstel box 3 is cumulatief € 2.830 miljoen voor de jaren 2017-2022.

Box 3/ Hoge Raad

Het is nu niet goed mogelijk om een betrouwbare inschatting te geven van de budgettaire gevolgen van een arrest waarbij de Hoge Raad zou oordelen dat aanvullend rechtsherstel noodzakelijk is. Allereerst kan niet vooruit worden gelopen op het arrest van de Hoge Raad, omdat de concrete inhoud niet is in te schatten en niet zeker is of in het voordeel van belastingplichtige wordt geoordeeld. Verder zal de precieze vormgeving en budgettaire gevolgen van een eventuele nieuwe compensatie afhankelijk zijn van de inhoud en reikwijdte van het arrest van de Hoge Raad.

Het is denkbaar dat de Hoge Raad aangeeft dat belastingplichtigen aanvullend rechtsherstel moeten krijgen als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Voor de budgettaire gevolgen is het echter zeer bepalend wat precies onder het begrip werkelijk rendement moet worden verstaan. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of ongerealiseerde waardemutaties tot het werkelijk rendement worden gerekend. Het uitgangspunt van het huidige forfaitaire stelsel is dat dit ook ongerealiseerde waardemutaties omvat.

Ook is denkbaar dat de Hoge Raad oordeelt dat alleen rechtsherstel geboden zou zijn als het werkelijke rendement teveel afwijkt van het forfaitaire rendement, zoals de Advocaat-Generaal heeft voorgesteld. In dat geval zou de marge voor de toegestane afwijking bepalend zijn voor de budgettaire gevolgen. Indien de hierboven genoemde groep met aangehouden aanslagen en bezwaren in aanmerking komt voor een ruim aanvullend herstel, zou dit enkele miljarden euro’s kunnen kosten.

Geen plannen voor eigenwoningbezitters

Zoals tevens in de Nota naar aanleiding van het Verslag is beschreven zijn voor eigenwoningbezitters al een aantal maatregelen ingebouwd om risico’s bij een laag inkomen of een verlies aan inkomen te beperken: de leennormen bieden een waarborg aan de voorkant en als tijdens de looptijd van de hypotheken financiële problemen ontstaan kunnen eigenaar-bewoners contact opnemen met de hypotheekverstrekker om een passende oplossing te vinden. Het kabinet heeft nu geen signalen dat er meer maatregelen nodig zijn voor deze groep en heeft hier nu geen plannen voor.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 okt 2023

Laatst gewijzigd

23 okt 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.