Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 nov 2023 Nieuws

Verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft vragen beantwoord over het verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW na een eerdere verlaging.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding

De belastingplichtige heeft een kapitaalverzekering eigen woning (hierna: KEW) waarvan het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 € 177.000 was. Nadien is het overeengekomen gegarandeerde kapitaal meerdere malen verlaagd.

Begin 2023 is het gegarandeerde kapitaal verhoogd, terwijl de looptijd gelijk is gebleven. Het gegarandeerde kapitaal is verhoogd tot maximaal € 177.000, dus het oorspronkelijk overeengekomen gegarandeerde kapitaal van vóór de eerste verlaging. [Blauwe tekst is vervanging van onderstaande doorgestreepte tekst.]

Begin 2023 is het verzekerde kapitaal verhoogd als gevolg van de verhoging van de rente. De looptijd is gelijk gebleven. Het verzekerde kapitaal is verhoogd tot maximaal € 177.000, dus het oorspronkelijk overeengekomen gegarandeerde kapitaal van vóór de eerste verlaging. {herzien standpunt 3-11-2023]

Vragen

  1. Leidt de verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal in 2023 ertoe dat de KEW op grond van artikel 10bis.4, derde lid, onderdeel h, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt geacht geheel tot uitkering te zijn gekomen?
  2. Leidt de verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal in 2023 tot verlies van het overgangsregime van artikel 10bis.2 Wet IB 2001?

Antwoord

  1. Nee, deze verhoging heeft geen fictieve uitkering tot gevolg.
  2. Nee, deze verhoging leidt niet tot verlies van het overgangsregime van artikel 10bis.2 Wet IB 2001.

Beschouwing

Per 2013 is het niet meer mogelijk om op grond van het overgangsrecht een nieuwe KEW af te sluiten. Het fiscale regime van de KEW dat heeft gegolden vóór 2013 kan op een op 31 december 2012 bestaande KEW van toepassing blijven onder de voorwaarde dat na 31 december 2012 het overeengekomen gegarandeerde kapitaal of het bedrag van de premies niet is verhoogd en de looptijd niet is verlengd. Daarom is in artikel 10bis.4, derde lid, onderdeel h, Wet IB 2001 bepaald dat een KEW wordt geacht geheel tot uitkering te zijn gekomen bij de verzekeringnemer, indien het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 na 31 december 2012 wordt verhoogd.

Voor de toepassing van artikel 10bis.4, derde lid, onderdeel h, en artikel 10bis.2, eerste lid, Wet IB 2001 is maatgevend of het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012 na 31 december 2012 is verhoogd.

Aangezien de in de vraagstelling genoemde verhoging niet leidt tot een verhoging naar een kapitaal dat hoger is dan het op 31 december 2012 overeengekomen gegarandeerde kapitaal (van vóór de eerste verlaging), leidt de verhoging niet tot een fictieve uitkering zoals bedoeld in artikel 10bis.4, derde lid, onderdeel h, Wet IB 2001. Deze verhoging leidt evenmin tot verlies van de eerbiedigende werking van artikel 10bis.2, eerste lid, Wet IB 2001.

Het is mogelijk dat het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW op 31 december 2012 na die datum wordt verhoogd naar een kapitaal dat hoger is dan het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012. In dat geval leidt die verhoging wél tot een fictieve uitkering in de zin van artikel 10bis.4, derde lid, onderdeel h, Wet IB 2001 en tot verlies van de eerbiedigende werking van artikel 10bis.2, eerste lid, Wet IB 2001. Dit is alleen anders als verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal plaatsvindt op grond van een "normale en gebruikelijke" optieclausule die al op 31 december 2012 in de overeenkomst was opgenomen. Verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal is dus mogelijk, mits het overeengekomen gegarandeerde kapitaal op geen enkel moment hoger is dan het gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012.

 

Bron: Belastingdienst

 

Fintool toevoeging

Er was ook nog een periode tot 1 april 2013 waarin alsnog een KEW clausule aangetekend kon worden. Zie artikel 10bis.1 lid 3:

"Indien de belastingplichtige een bestaande eigenwoningschuld heeft als bedoeld in artikel 10bis.1 en daarnaast een kapitaalverzekering heeft die slechts als gevolg van het in de overeenkomst ontbreken van de bepaling dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van de eigenwoningschuld, niet kwalificeert als kapitaalverzekering eigen woning en de belastingplichtige de genoemde bepaling voor 1 april 2013 alsnog opneemt in de overeenkomst, kwalificeert de genoemde kapitaalverzekering vanaf dat moment als kapitaalverzekering eigen woning, mits het ter zake van de kapitaalverzekering overeengekomen gegarandeerde kapitaal op 31 december 2012, of bij het ontbreken daarvan, het op grond van de betreffende overeenkomst, zoals die luidde op 31 december 2012, te betalen bedrag, nadien niet is verhoogd en de looptijd na 31 december 2012 niet is verlengd."

Daar gold een soortgeljke beperking dat garantiekapitaal niet verhoogd mocht worden na 31 december 2012.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 okt 2023

Laatst gewijzigd

6 nov 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.