Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 nov 2023 Nieuws

Kladbloktoets 2024

Vanwege de aanpassingen 'V&N januari 2024 NHG' is het rekenmodel bijgewerkt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!
  • De ophoogfactor is vervallen.
  • Voor DUO schulden geldt een aangepaste bruteringsfactor.
  • Alleenstaanden (inkomen ≥ €28.000) kunnen €16.000 extra lenen.
  • Afhankelijk van energielabel is er inkomensonafhankelijk budget beschikbaar voor energiebesparende maatregelen (energielijst).
  • Afhankelijk van energielabel is er een inkomensonafhankelijk budget beschikbaar (voor verwerving/ woningverbetering, zonder toepassing energielijst).

 

Gezien de diverse variabelen, met name het energielabel dat per woning kan verschillen, terughoudend zijn in opgave indicatie maximale hypotheekbedrag.

Rekenmodel is een hulpmiddel. Aan uitkomsten kunnen geen rechten ontleend worden. NHG/ acceptatienormen geldverstrekker kunnen ook verschillen.

Met 'Tab-toets' kan men tussen de diverse invulvelden 'springen'.

Verbetersuggesties horen we graag.

===============================================================

Onderstaand kader is sinds juli 2021 in de excelsheet doorgevoerd.

Voor de gewijzigde norm (juli 2021): "Vervallen hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar" is er een klein kader toegevoegd (zie groene kader). 1 extra invulveld is er bij gekomen. Namelijk het box 1 bedrag dat over 10 jaar nog steeds box 1 is. [Lening waarvan nog niet de 20 jaar hypotheekrenteaftrek is genoten.]

Oorspronkelijk is de maximale hypotheek box 1: €137.078 (voorbeeld). Echter, over    < 10 jaar gaat €17.078 over naar box 3 vanwege bereiken 30 jaar hypotheekrenteaftrek over dit bedrag. Vanwege aanpassing juli 2021 NHG voorwaarden, dient hier rekening mee gehouden te worden. In het voorbeeld is de maximale box 1 + box 3 lening lager dan de huidige lening. Er moet worden afgelost: €1.348. (Cijfers 2021)

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

NHG voorwaarden 2024

NHG heeft de nieuwe voorwaarden gepubliceerd. Deze Voorwaarden en normen zijn vanaf 1 januari 2024 van kracht. Deze volgen de Voorwaarden en normen 2023-1 op.

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet (hierna: de regeling) strekt tot vaststelling van de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van het inkomen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning. De regeling wordt jaarlijks op onderdelen herzien.

Kladbloktoets maximale hypotheek 2023

Vanwege de aanpassingen 'V&N januari 2023 NHG' is het rekenmodel bijgewerkt.

Uw mening

 
Rutger van Roest
27 nov 2023
Bizar hoeveel impact een studielening nu heeft en ook vreemd dat er niet naar de draagkrachtberekening wordt gekeken, maar naar de wettelijke termijn. Mijn inschatting is dat 9 van de 10 studenten ineens geen studielening meer heeft bij een hypotheekaanvraag.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.