Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 nov 2023 Nieuws

VWS-Verzekerdenmonitor 2023

De Verzekerdenmonitor 2023 biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de nationale en de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2022.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2022. Met betrekking tot de nationale aspecten is met name aandacht besteed aan de werking van regelingen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: wanbetalers, onverzekerde personen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden.

Bij de internationale aspecten is aandacht besteed aan de zorgkosten die in het buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzekerden en aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden.

Wanbetalers

Hoewel meer verzekerden in 2022 brieven hebben ontvangen, omdat zij twee of vier maanden betalingsachterstand zorgpremie hadden, is het aantal wanbetalers stabiel gebleven en komt dit aantal eind 2022 uit op ~170.000.1 Deze ontwikkeling is mogelijk te verklaren door enerzijds oplopende kosten in 2022 door de sterk gestegen inflatie en anderzijds de inspanningen van zorgverzekeraars (en gemeenten) om bij beginnende betalingsachterstanden contact op te nemen en een betalingsregeling aan te bieden. De groep van 170.000 wanbetalers heeft vaak te maken met bredere schuldenproblematiek en vraagt om passende en vasthoudende schuldhulpverlening.

 

1 2022: Het aantal wanbetalers blijft dalen en komt eind 2021 uit op ~170.000. Dit aantal blijft stabiel. Op 1 november 2022 waren er ~172.000 wanbetalers.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

VWS- Verzekerdenmonitor 2022

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet tot eind 2021.

Verzekerdenmonitor 2021

Rapport over de ontwikkelingen in de Zorgverzekeringswet tot eind 2020. In de zorgverzekeringswet is de basisverzekering voor zorg (basispakket) geregeld.

VWS Verzekerdenmonitor 2020

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet in 2019 en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2019.

VWS Verzekerdenmonitor 2019

De Verzekerdenmonitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2018.

Verzekerdenmonitor 2018

De VWS-Verzekerdenmonitor 2018 is gepubliceerd. Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van het zorgverzekeringsstelsel in 2017 en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2017.

VWS - Verzekerdenmonitor 2017

Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van het zorgverzekeringsstelsel in 2016.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 nov 2023

Laatst gewijzigd

29 nov 2023

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.