Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 jan 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over IACK bij bird nesting

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of in situaties van bird nesting (een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in dezelfde woning verblijven en de ouders van woning wisselen) recht kan bestaan op de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor de ex-partner waarbij de kinderen niet staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanleiding

Na een scheiding zijn belastingplichtige en de ex-partner een bijzondere vorm van co-ouderschap overeengekomen, het zogenaamde bird nesting. Bird nesting houdt in dat de ouders van woning wisselen in plaats van de kinderen. De kinderen verblijven steeds in dezelfde woning die in bezit is van de belastingplichtige. De ex-partner verblijft een aantal dagen per week in deze woning en zorgt voor de kinderen. Op dat moment verblijft belastingplichtige elders. De kinderen staan ingeschreven op het woonadres van belastingplichtige.

In deze casus wordt voldaan aan de overige voorwaarden die gelden voor de co-ouderschapsregeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna: IACK), zoals opgenomen in artikel 8.14a, eerste lid, slotzinnen, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

NB: Tot 1 januari 2024 was de co-ouderschapsregeling opgenomen in artikel 44b van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 (hierna: URIB 2001). Per 1 januari 2024 is deze bepaling komen te vervallen en is de co-ouderschapsregeling voor de IACK in aangepaste vorm opgenomen in artikel 8.14a, eerste lid, Wet IB 2001. Voor de beantwoording van onderstaande vraag zijn de wijzigingen in de co-ouderschapsregeling per 1 januari 2024 niet relevant.

Vraag

Is er bij bird nesting sprake van twee verschillende huishoudens, waardoor de ex-partner in aanmerking komt voor de IACK?

Antwoord

Ja. Ondanks het verblijf op hetzelfde woonadres, is er bij bird nesting sprake van twee verschillende huishoudens waartoe de kinderen behoren.

Beschouwing

De ex-partner van belastingplichtige staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven als de kinderen in de basisregistratie personen. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 8.14a, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001 voor toekenning van de IACK. De ex-partner kan echter toch in aanmerking komen voor de IACK als de situatie voldoet aan de voorwaarde gesteld in artikel 8.14a, eerste lid, slotzinnen, Wet IB 2001 (co-ouderschapsregeling) dat het kind tegelijkertijd tot het huishouden van de beide ouders behoort. Hiermee wordt bedoeld dat sprake is van twee huishoudens. Beide ouders moeten dan afzonderlijk een huishouden voeren met de kinderen.

Dit blijkt ook uit de toelichting op de ministeriële regeling van 20 december 2001 (Stcrt. 2001, 250) waarin over artikel 44a URIB 2001 (de voorganger van het inmiddels vervallen artikel 44b URIB 2001) het volgende opgenomen:

"In bepaalde gevallen van co-ouderschap kan worden afgeweken van de voorwaarde dat het kind in de basisadministratie persoonsgegevens op hetzelfde woonadres staat ingeschreven als belastingplichtige. Dit betreft met name de situatie dat een kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide, niet samenwonende, co-ouders behoort."

Ook in de situatie van bird nesting is sprake van twee verschillende huishoudens. Er is geen sprake van samenwonende ouders, aangezien belastingplichtige de woning verlaat op het moment dat de ex-partner de woning betrekt. De ouders vormen dan ook niet gezamenlijk een huishouden met de kinderen. Op het moment dat één van beide ex-partners de woning van belastingplichtige betrekt, vormt diegene een zelfstandig huishouden met de kinderen. Aangezien de ouders niet tegelijkertijd bij de kinderen in de woning verblijven, is sprake van twee afzonderlijke huishoudens. Het maakt in deze situatie dus niet uit dat de ouders het huishouden met de kinderen voeren in dezelfde woning, zolang beide ouders maar afzonderlijk een huishouden voeren met de kinderen. Dit is ook in lijn met doel en strekking van de co-ouderschapsregeling voor de IACK.

Gezien het voorgaande wordt in deze situatie voldaan aan de voorwaarde dat de kinderen tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoren.

NB: Dit betreft een afwijkende situatie ten opzichte van KG:202:2022:3. In die casus was wel sprake van een samenwoonsituatie en was dus sprake van slechts één huishouden. In die casus komt de ouder die niet op hetzelfde woonadres staat ingeschreven in de basisregistratie personen als de kinderen, niet in aanmerking voor de IACK.

 

Bron: Belastingdienst

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 jan 2024

Laatst gewijzigd

17 jan 2024

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.