Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 jan 2024 Nieuws

Echtscheiding, aankoop andere woning, niet zonder risico's

Een ex-partner heeft een ander huis gekocht, terwijl de oude (gezamenlijke) woning nog niet verkocht was. De aankoop slaagde niet. De vraag was of gedaagde terecht een beroep had gedaan op het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. [gedaagde] kon de benodigde financiering niet verkrijgen, omdat zijn ex-echtgenoot niet wenste mee te werken aan het verkrijgen van een overbruggingshypotheek door het vestigen van een tweede hypotheek op hun gezamenlijke woning. Aan de ontbindende voorwaarde is niet voldaan, zodat een beroep op het financieringsvoorbehoud niet slaagt. [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van de contractuele boete, aanvullende schadevergoeding, vermeerderd met rente en kosten.

Ontbindende voorwaarde

De kern van het geschil is of [gedaagde] terecht een beroep heeft gedaan op de ontbindende voorwaarde (c.q. het financieringsvoorbehoud) in de koopovereenkomst.

De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. De situatie dat [gedaagde] voor het in artikel 15.1 van de koopovereenkomst genoemde bedrag van € 250.000,00 geen hypothecaire geldlening bij een erkende geldverstrekkende bankinstelling had kunnen verkrijgen, doet zich niet voor. [gedaagde] had immers een hypothecaire geldlening voor een bedrag van € 250.000,00 kunnen verkrijgen. De financiering is niet verkregen vanwege het niet meewerken van zijn ex-echtgenoot. Dat partijen de bedoeling hebben gehad een ander bedrag, al dan niet met daarin een bedrag aan overbruggingshypotheek, overeen te komen is niet gebleken.

Hypotheekadviseur

Dat [gedaagde], naast de hypothecaire geldlening van € 250.000,00, een overbruggingshypotheek nodig had voor een bedrag van € 108.000,00 en dat hij deze overbruggingshypotheek niet kon verkrijgen, kort gezegd, omdat zijn ex-echtgenoot niet wilde meewerken aan het vestigen van een tweede hypotheek op hun gezamenlijke woning zoals ook volgt uit het bericht van Argenta Spaarbank (zie rechtsoverweging 3.7.), kan niet aan [eiser] worden tegengeworpen. Dat [gedaagde] ter zitting heeft betoogd dat hij niet wist dat een bedrag van € 250.000,00 als financieringsvoorbehoud was opgenomen en dat zijn hypotheekadviseur hem niet heeft ingelicht over het feit dat zijn ex-echtgenote diende mee te werken, maakt het voorgaande niet anders. [gedaagde] had zich hierover – voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst – voldoende moeten laten voorlichten, dan wel had het op de weg van [gedaagde] gelegen de vereiste overbruggingshypotheek als onderdeel van het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst te laten opnemen. Dat [gedaagde] het voorgaande niet heeft gedaan, komt voor zijn rekening en risico.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat [gedaagde] zich niet rechtsgeldig op de ontbindende voorwaarde van artikel 15.1 in de koopovereenkomst kon beroepen.

Schadevergoeding

Zoals hiervoor is overwogen gaat de rechtbank uit van een bedrag van € 45.000,00 als daadwerkelijk geleden schade. De rechtbank zal aldus een bedrag van € 45.000,00 (daadwerkelijke schade) - € 32.500,00 (contractuele boete) = € 12.500,00 aan aanvullende schadevergoeding toewijzen. [Verkoopopbrengst oorspronkelijk €325.000, nadien ?280.000. ?325.000 -/- ?280.000 -/- (bankgarantie ?32.500) maakt ?12.500 aanvullende schadevergoeding.]

Bron: Rechtspraak.nl

* Onzeker is nog of de hypotheekadviseur hier ongeschonden uit komt. Voor de adviespraktijk in ieder geval een extra aandachtspunt.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.